XIV Međunarodni turistički budvanski Karneval – Mala karnevalska povorka

 

 

Karneval u Budvi

08. maj 2016.

VIDEO ZAPIS POVORKE KARNEVALSKIH GRUPA