XIII Međunarodni turistički budvanski Karneval – Velika karnevalska povorka

 

 

XIII Međunarodni turistički budvanski Karneval održan je u periodu od 1. do 3. maja 2015. godine. Ovogodišnji moto Karnevala je “Da nije ljubavi, ne bi svijeta bilo”. 

Za tri dana, koliko su trajale karnevalske svečanosti organizovani su zanimljivi programi koji su privukli veliki broj pośetilaca. Naravno, najznačajniji i najzanimljiviji segmenti programa su Velika i Mala karnevalska povorka.

Velika karnevalska povorka održana je 02. maja. Pripremili smo video zapis učesnika tokom njihovog kretanja ulicama Budve ka Starom gradu đe je predviđen glavni dio nastupa karnevalskih grupa.

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS