XIII Međunarodni turistički budvanski Karneval – Mala karnevalska povorka

 
 

XIII Međunarodni turistički budvanski Karneval održan je u periodu od 1. do 3. maja 2015. godine. Ovogodišnji moto Karnevala je “Da nije ljubavi, ne bi svijeta bilo”. 

Od mnoštva programa koji su organizovani za tri karnevalska dana, sigurno najveće interesovanje izazvao je nastup najmlađih u okviru Male karnevalske povorke. Mali medeni, ukrašeni sa maštovitim maskama i kostimima, plijenili su pažnju velikog broja pośetilaca karnevalskih svečanosti. Prikazujemo fragmente video zapisa Male karnevalske povorke koja je održana 03. maja.

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS