Veče posvećeno dr Miroslavu Luketiću

U četvrtak, 1. septembra na 6. književnom festivalu Ćirilicom biće upriličeno veče posvećeno preminulom dr Miroslavu Luketiću. O Luketiću će na Trgu između crkava u Starom gradu govoriti Nemanja Kuljača, dr Predrag Zenović i Tijana Kotarac, a biće i prikazan film „MIRO, čovjek i grad“ koji su radili JU Narodna biblioteka Budve i Turistička organizacija Opštine Budva. Autor filma i izvršni producent je Marko Kentera, urednik-novinar Miloš Boreta, snimatelj Nikola Todorović koji je ujedno uradio i montažu i postprodukciju, dok tekstove čitaju Tijana Kotarac i Predrag Zenović. Program počinje u 21 čas.

Miroslav Luketić, rođen je u Budvi 1927. gdje je završio osnovnu i građansku školu. U SSSR-u maturirao i završio Artiljerijsko učilište 1948; u Beogradu diplomirao na Filozofskom fakultetu, 1959; doktorirao u Pragu 1971; viši naučni saradnik, savjetnik. U Nacionalnoj biblioteci Crne Gore na Cetinju radio kao rukovodilac odjeljenja i pomoćnik direktora 1960-1972; direktor Kulturnog centra u Budvi 1972-1976; direktor Istorijskog arhiva Budve od osnivanja do penzionisanja 1976-1993. Učesnik NOR-a; oficir Sovjetske armije 1948-1957. Priznanja: Orden zasluga za narod, Medalja 70 godina Velikog otadžbinskog rata, Nagrada oslobođenja Budve, više povelja i priznanja. Govorio je ruski, služio se italijanskim, češkim i engleskim. Radeći u CNB dao značajan doprinos razvoju modernog bibliotekarstva; jedan je od inicijatora formiranja Salona „13 novembar“. U Budvi: razvio izdavačku djelatnost, formirao ”Mediteran”, organizovao društvo ”Kanjoš”, unaprijedio rad Biblioteke i Moderne galerije, formirao galeriju „Santa Marija”. Jedan je od organizatora „Igara Juga ”i festivala ”Dani muzike“. Svojim radom doprinio da Budva postane značajan kulturni centar u zemlji. Organizovao i afirmisao rad Arhiva Budve; inicirao formiranje Ljubišinog spomen doma. U nauci, bibliotekarstvu, arhivistici i informatici vršio odgovorne funkcije: predsjednik Društva bibliotekara i Društva arhivskih radnika Crne Gore, predsjednik Saveza arhivskih radnika Jugoslavije, član savjeta SNTIJ-a, član Komisije UNESKA, delegat RSIZ za nauku i dr. Autor je naučnih projekata: Crnogorska bibliografija 1494-1994;Izdavanje izvora za istoriju Crne Gore; Naučno-informativni sistem CG (koautor). Bio je član redakcije Enciklopedije Crne Gore. U naučnoj i stručnoj periodici objavio više od sto priloga iz kulturne istorije CG i zavičajne istorije. Urednik je i pokretač víše monografskih i periodičnih izdanja: „Primorske novine“, „Paštrovski almanah“( bio je Glavni i odgovorni urednik Paštrovskog almanaha), „Matica Boke“, „Baština i dr. Bio je akter serijala “Na veslu priča” (projekat koji su podržali: Opština Budva, TO Budva, 2020). Kao autor napisao i priredio više od trideset posebnih izdanja: Budva, Sveti Stefan, Petrovac, 1966; Književni časopisi CG, 1871- 1891; Kazivanja o prošlosti, 1988; Stefan Mitrov Ljubiša-biobibliografija, prilozi, 1988; Turizam u Budvi 1918-1941; Krsto Ivanović: Drame i pisma 1996 (koautor); Serijske publikacije Crne Gore 1835-1985 (koautor); Srednjovjekovni statut Budve, 1988. (koautor); Ko je Ko u Crnoj Gori,1993, (tri izdanja,koautor); Pomenik Paštrovića, 2000; Zapisi iz Rusije, 2002; Česi u muzičkom životu Crne Gore, 2005; Dr Miroslav Luketić, Biobibliografija, 2007; Češka i Crna Gora knj. II, 2009; Đedova pričanja i unukove priče, 2012.; Spomenar porodice Luketić, 2012. ; Zapisi i pričanja, 2017. (NBB); Zapise iz Rusije na ruskom jeziku (2019)(NBB) i Kulturna baština 1 i 2 (2019)(NBB, PA, Štampar Makarije).
Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. Ono što je za Budvu vezano:
Dobitnik je Novembarske nagrade grada Budve, povelje Sveti Stefan Štiljanović, nagrade književnog festivala Ćirilicom, koja mu je, kako je isticao, bila najdraža, te nagrade za životno djelo u oblasti turizma koju je dodijelila TOB.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × 3 =