Vatikanski spisi na VII festivalu „Ćirilicom“ 24. avgusta


Knjiga “La relazioni ad limina dei vescovi di Cattaro alla Santa Sede (1592-1708)” u kojoj su objavljeni izvještaja kotorskih biskupa Svetoj Stolici nastala je u saradnji Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore i Istorijskog instituta Mađarske i biće prezentovana na 7. festivalu Ćirilicom u četvrtak, 24. avgusta sa početkom u 21 čas na Trgu između crkava u Starom budvanskom gradu. O knjizi „Izvještaji “ad limina” kotorskih biskupa Svetoj Stolici (1592-1708)“ koja pruža opsežnu sliku o crkvenim institucijama, sveštenicima i redovnicima, bratovštinama, katoličkom i pravoslavnom stanovništvu Kotorske biskupije, kao i naporima kotorskih biskupa u interesu crkvene obnove, govoriće dr Žarko Leković – naučni saradnik na Istorijskom institutu Crne Gore, istoričarka Katarina Mitrović i kancelar Kotorske biskupije don Robert Tonsati.

Dr Antal Molnar, priređivač, generalni direktor Istraživačkog centra za humanističke nauke i direktor Istorijskog instituta Budimpešte, bavi se već dugi niz godina crkvenom istorijom balkanskih naroda, a posljednjih trideset istražuje arhive Vatikana. U Vatikanskom apostolskom arhivu je, sistematizovane i čuvane u jednoj kutiji, otkrio izvještaje kotorskih biskupa između 1592. i 1708. U okviru vremenskih granica od 116 godina sačuvani su podaci 32 “ad limina” pohoda sedam biskupa, koji su izvještaj podnijeli u 30 navrata, na svakih tri ili pet godina.
Govoreći o svom interesovanju za ovaj dio Balkana i radu na otkrivanju izvora vezanih za Boku, Molnar ističe da je istorija Crne Gore i te kako uzbudljiva i u poređenju sa Evropom, što se možda bolje vidi posmatrano sa strane nego iznutra: „To možemo pojasniti time da je smještena na granicama velikih svjetskih kultura i religija. Njeno pravoslavlje od kraja 17. vijeka uspjelo je stati na čelo zemlje, dok su primorski gradovi, u prvom redu Kotor, važili za posljednje bastione katoličkog svijeta. Kotorska je istorija posebno bogata, Kotor je u srednjem vijeku bio dostojan rival Dubrovniku i jedno od najvažnijih ishodišta balkanske trgovine, a od 16. vijeka i posljednja straža zapadnog hrišćanstva, koja je istovremeno kontinuirano održavala veoma bogat sistem političkih, ekonomskih i vjersko-kulturnih veza sa crnogorskim zaleđem. Istorija Boke Kotorske u malom, na koncentrisan način predstavlja i laboratoriju istočnog jadranskog priobalja, pa njeno izučavanje nudi brojne pouke“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


16 + 6 =