Udruženje “Drobni pijesak” Beograd – Predstavljanje zbornika “Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje”

Na Godišnjoj skupštini Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak”, u subotu, 25. novembra 2017. godine, u maloj sali Doma Vojske Srbije u Beogradu, predstavljeno je drugo dopunjeno i korigovano izdanje zbornika radova o muzičkoj tradiciji Budve i Paštrovića “Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje”, koje su priredili dr Zlata Marjanović i Dušan Medin, a nedavno objavili Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva, Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak” i Društvo za kulturni razvoj “Bauo” (Petrovac na Moru). Ova knjiga je 11. novembra, u prisustvu velikog broja građana, predstavljena u budvanskoj Modernoj galeriji (JU Muzeji i galerije Budve).

Ovom prilikom, o zborniku radova je govorila Mila Medin, izvršna direktorica Društva za kulturni razvoj “Bauo”, koja je, pored ostalog, istakla da su Sekretarijatu za društvene djelatnosti budvanske Opštine, u čijoj su nadležnosti pitanja kulture i kulturne baštine na lokalnom nivou, godišnjim Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017. Ministarstva kulture Crne Gore, odobrena sredstva za realizaciju projekta „Afirmacija i prezentacija muzičke tradicije Budve i Paštrovića“, u kategoriji „Popularizacija i prezentacija kulturne baštine“. Podsjetila je i da su prvo izdanje zbornika početkom prošle godine u Beogradu objavili Udruženje „Drobni pijesak“ i Društvo „Bauo“, ali pošto je tiraž bio svega 200 primjeraka, odlučilo se za štampu još 300 primjeraka. Medin je dodala da se mogućnost objavljivanja drugog izdanja stručne knjige rijetko ukazuje, te da je stoga ova prilika doživljena kao svojevrsna privilegija i potvrda o kvalitetu zbornika, koji na preko 400 strana uključuje oko 40 radova: “U ovom, korigovanom i dopunjenom izdanju, ispravljeno je i dopisano samo ono što ne zadire u suštinu sadržaja radova objedinjenih u zborniku: urađene su još jedna lektura i korektura teksta, potpisane ilustracije koje to ranije nijesu bile, zatim, nekoliko navedenih bibliografskih jedinica, koje su se prilikom objavljivanja prvog izdanja zbornika nalazile u pripremi (ili u štampi), sada su dopunjene punim nazivima i brojevima strana, a izrađeni su i dodati registri ličnih imena i geografskih odrednica, čime je unekoliko povećan broj strana zbornika. S obzirom na to da se knjiga sada objavljuje u Crnoj Gori, ijekaviziran je tekst koji potpisuju urednici – predgovor prvog izdanja, opisi ilustracija na slobodnim stranama i biografije na kraju.” 

Promocija knjige upriličena je na Godišnjoj skupštini Udruženja “Drobni pijesak”, dan nakon što je u Domu Vojske Srbije održano tradicionalno Paštrovsko veče koje ovo udruženje priređuje svake godine krajem novembra, u cilju očuvanja i predstavljanja paštrovske kulturne baštine beogradskoj i srpskoj javnosti.

* * *

Autorka fotografija je Marija Šoljaga.