Trg pjesnika – Sonja Tomović Šundić – Njegoš, pjesnik i mislilac

 

Grad teatar 2013 - 445

 
 

U poneđeljak, 17. juna 2013. godine na Trgu pjesnika je otvoren ovogodišnji književni program 27. festivala „Grad teatar“. Trg je otvoren besjedom prof. dr Sonje Tomović Šundić „Njegoš, pjesnik i mislilac“ u čast 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša.

 

Otvaranje Trga pjesnika

 

Sonja Tomović-Šundić je rođena 28. 05. 1964. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici, sa odličnim uspjehom.  Školske 1982/83. god. upisala se na Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu-smjer za filozofiju. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala 1987. godine i završila 1990, a magistarski rad pod nazivom: Aristotelovo učenje o tragediji i njegov kasniji uticaj odbranila u junu 1990. Doktorsku desertaciju pod nazivom: Produktivna moć recepcije u savremenim teorijama odbranila 12. 01. 1999. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Iz oblasti antropologije, fllozofije, estetike ima osam stručnih kniga i brojne tekstove objavljene u različitim naučnim publikacijama. Objavljene knjige i studije: Problem recepcije u savremenim estetičkim teorijama (Podgorica, 1998), Njegoševo poestsko bogoslovljenje (Stupovi, 1996), Od književnog djela ka čitaocu (Stupovi, 1997), Ogledi iz antropologije (Novi Sad, 2004), Danilo Kiš, između Lovćena i Zida plača, (Novi Sad, 2004), Njegoš pjesnik i mislilac, (Novi Sad, 2006), Književno-antropološki portreti, (CID, 2007), Petar I, vladar crnogorski (CID, 2007). Objavila veliki broj članaka i priloga u štampi, učestovala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima.

U akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, za predmet Antropologija, izabrana 2005. godine. Od 2006. godine angažovana na Fakultetu političkih nauka, gdje izvodi nastavu na više predmeta. U akademsko zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore, na predmetima Politička antropologija, Estetika, Filozofija i Studije roda, izabrana je 2010. godine. Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, od 2010. godine, imenovana je za dekanicu Fakulteta političkih nauka.

 

Sonja Tomovic Sundic

 

U svojoj besjedi prof. dr Sonja Tomović Šundić je nadahnuto govorila o liku Petra II Petrovića Njegoša i njegovim djelima “Luča Mikrokozma”, “Gorski vijenac” i “Šćepan Mali”. Za Njegoša između ostalog kaže da on predstavlja duhovnost, jednu grandioznu pojavu kakvu vjerovatno više nikada nećemo imati priliku da  vidimo na južnoslovenskim i evropskim prostorima. Dakle, to je čovjek čiji je duh probijao opnu vremena, koji je zapravo suštinu putovanja kroz prostor i vrijeme shvatio kao suštinu svog postojanja.

Njegoš je, kako napominje Sonja Tomović Šundić, zagonetnost našeg postojanja, tu tajnovitost čovjeka koga možemo posmatrati iz svih mogućih pozicija, tu tajnu čovjeka i ljudskih sudbina pokušao odgonetnuti kroz svoja djela „Luča Mikrokozma“, „Gorski Vijenac“ i „Šćepan Mali“.

 

VIDEO ZAPIS DIJELA BESJEDE NA TRGU PJESNIKA

 

Trg pjesnika - 1