Trg između crkava – O paštrovskim ispravamaU okviru trećeg književnog festivala “ĆIRILICOM”, koji se u organizaciji Narodne biblioteke Budva i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, održava na Trgu izmedju crkava u Starom budvanskom gradu, sedmo festivalsko veče, posvećeno je PAŠTROVSKIM ISPRAVAMA.

Riječ je o korpusu dokumenata, nastalih na prostoru Paštrovića u period od XIV do XIX vijeka, a o njima su govorili, prof. dr JELICA STOJANOVIĆ  i prof. dr MIODRAG  JOVANOVIĆ.

Do sada je objavljen, mali broj isprava s obzirom na njihovu brojnost. Nakon objavljivanja pojedinačnih isprava, prvu zbirku, objavio je Aleksandar Solovjov 1936. godine, pod nazivom Paštrovske isprave. Zbirka je sadržala, 54 isprave iz 16-tog i 17-tog vijeka, 12 iz 16-tog i 16 iz 17-tog vijeka, kazala je profesorica Stojanović, naglašavajući, da se najbogatija zbirka dokumenata, čuva u manastiru Praskvica u blizini Svetog Stefana. Veliki broj dokumenata, nalazi se i u porodičnim zbirkama, arhivala i muzejima, kazala je ona, ističući, da je nakon obimnog istraživanja, prikupljanju i snimanju gradje, priredila knjigu, koja će sadržati oko 800 isprava sa područja Paštrovića.

Što se tiče dosadašnjih objavljivanja, ona su imala izuzetan značaj, prije svega za istoriju, etnologiju, pravno-administrativni kontekst, al i za lingvistička istraživanja, kazala je pored ostalog, prof. dr Jelica Stojanović, javlja budvanski ART PRESS.  

Prof. dr Miodrag Jovanović je istakao, da je ostavljanje pisanog traga, svakom važnijem plemenskom i porodičnom dogadjaju, bilo u tradiciji Paštrovića, a analiza tih dokuemenata, uvijek je iznova inspirativna. Ne samo lingvistima. Paštrovske isprave, kako je kazao, predstavljaju dragocjen material za stručnjake različitih specijalnosti, jer su značajni dokumenti za sagledavanje prava, ekonomske i političke prošlosti ovoga kraja. Oni se odlikuju, ranovrsnim sadržajem. Ima i  onih, koji se  odnose na poslove administracije i organizacije  vlasti u Paštrovićima. To su ispave o biranju i postavljanju sudija, odredjivanju  poslanika za Mletke, razrezivanju taksa za  za potrebe Opštine, istakao je pored ostalog profesor Jovanović.

Neke se ispave tiču pravnih i privatno pravnih sporova, kupoprodajnih ugovora, diobe, ili zamjene zemlje, sporovi oko zaostavštine. Tu su i  testament, priznanice i prijave protiv siledžija, molbe za pomoć u raznim nedaćama, žalbe protiv  osionih sudjeda i drugo…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


13 + 9 =