TOB Budva – Izložba “Sve boje Budve”

 

Turisticka organizacija opstine Budva - logo-png

 
 

U neđelju, 06.jula 2014. godine, u Modernoj galeriji, otvorena je izložba pod nazivom “Sve boje Budve”.

Svoje radove su predstavili umjetnici: Aljo Smailagić, Đorđije Boljević Bato, Dijana Lazović, Elvir Adrović Lero, Jelena Papović, Marica Kuznjecov Boljević, Mima Mitrović, Mladen Suđić, Nikola Milošev Kaladurđević, Petar Pićan, Rajka Kujundžijević, Savo Pavlović, Tamara Stupar Đurković, Vaso Nikčević, Veljko Mitrović Bućo, Sreten Nikčević, Slobodan Bobo Slovinić, Sandra Đurbuzović, Drago Dedić, Nada Radulović, Novak Bubanja, Darko Mandić, Milijana Vujović, Jelena Đurašković, Petrija Jovičić i Ksenija Abakumova.

Organizator izložbe je Turistička organizacija opštine Budva.

 

Moderna gaerija

 

U katalogu koji prati izložbu, Nina Smailagić je zapisala sljedeće:

Izložba likovnog dijela programa Dani umjetnika Budve nastavlja da tvori dio kulturne atmosfere ljeta i kreće se ka stvaranju tradicije.

Grupna izložba, stilski neheterogena, pokazuje raznovrsnost umjetničkog izraza i otvara likovne senzacije koje pružaju najrazličitije estetske doživljaje. Postajemo recipijentima polifonije oblika, linija, boja i tekstura koje povezuje jedna velika i značajna nit, naš primorski grad. Tako, tonaliteti i motivi mora ipak preplavljuju Modernu galeriju u Starom gradu Budve. Opozicija kamena i vode vidljiva je i na platnima, realistično ili apstraktno. Grad ne postoji bez čovjeka, tako, zalazeći dalje u iziožbu, njega otkrivamo, usamljenog ili u zagrljaju, bio u gradu, u prirodi ili kao sami tvorac ili recipijent. Sinestezija ideja, emocija, utisaka, i izraza su u biti stvaranja, ali i doživljaja umjetničkih djela. Bogatstvo izloženih formi i poetika, suptilno ukazuje na bogatstvo umjetničkog stvaralaštva našeg grada.

Jedina zajednička nit koja je u ovom goblenu veća od grada je samo izgaranje za umjetnošću i stvaranjem. Ona je moć koja uspijeva da prenese Sve boje Budve.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Izlozba Sve boje Budve - 1

Izlozba Sve boje Budve - 2

Izlozba Sve boje Budve - 3

Izlozba Sve boje Budve - 4

Izlozba Sve boje Budve - 5

Izlozba Sve boje Budve - 6

Izlozba Sve boje Budve - 7

Izlozba Sve boje Budve - 8

Izlozba Sve boje Budve - 9

Izlozba Sve boje Budve - 10

Izlozba Sve boje Budve - 11

Izlozba Sve boje Budve - 12

Izlozba Sve boje Budve - 13

Izlozba Sve boje Budve - 14

Izlozba Sve boje Budve - 15

Izlozba Sve boje Budve - 16

Izlozba Sve boje Budve - 17

Izlozba Sve boje Budve - 18

Izlozba Sve boje Budve - 19

Izlozba Sve boje Budve - 20

Izlozba Sve boje Budve - 21

Izlozba Sve boje Budve - 22

Izlozba Sve boje Budve - 23

Izlozba Sve boje Budve - 24

Izlozba Sve boje Budve - 25