Saradnja festivala “Grad teatar” sa Generalnim konzulatom Republike Srbije

 

 

U petak, 20. jula, održana je konferencija za novinare povodom ovogodišnje saradnje festivala “Grad teatar” sa Generalnim konzulatom Republike Srbije i nastupa hora “Viva Vox” na 26. festivalu “Grad teatar”. Konferenciji su prisustvovali Marina Jovićević, generalni konzul, Merin Smailagić, direktor JU “Grad teatar”, Milena Lubarda Marojević, zamjenik direktora i Svetlana Ivanović, urednica književnog programa i PR Grada teatra.

 

 

Marina Jovićević, generalni konzul Republike Srbije, izrazila je zadovoljstvo saradnjom sa Grad teatrom. Za godinu dana koliko obavlja dužnost generalnog konzula u Crnoj Gori, već su realizovana četiri značajna projekta, a tek predstoje novi zahtjevni projekti do kraja programa Grada teatra, naglasila je Marina Jovićević. Do saradnje je došlo na način što su u Grad teatru prepoznali određeni segment kulturnog djelovanja u Republici Srbiji koji bi se veoma dobro uklopio u program Festivala. Po riječima Marine Jovićević, ovakva saradnja na organizovanju veoma zahtjevnih programa, kakvi su nastupi horova, veoma je korisna i na finansijskom planu jer se troškovi organizovanja, koji nijesu mali, mnogo lakše podnesu. U nastavku, veći dio izlaganja odnosio se na nastup hora “Viva Vox”.

Merin Smailagić, direktor Grad teatra je naglasio da se saradnja sa Generalnim konzulatom Republike Srbije odvijala veoma pozitivno i da se svi dogovoreni programi realizuju na najbolji mogući način. Izrazio je očekivanje da će se ta saradnja nastavi i proširi narednih godina. Posebno je naglasio značaj ovakvih saradnji za kvalitet programa Grad teatra.

Milena Lubarda Marojević, zamjenica direktora i urednica muzičkog programa Grad teatra, istakla je veoma plodnu i konstruktivnu saradnju sa Generalnim konzulatom Republike Srbije, posebno kada je muzički program Festivala u pitanju. Tu posebno ističe nastup hora “Viva Vox”,  22. jula i nastup Akademskog hora „Collegium Musicum“ na zatvaranju ovogodišnjeg Festivala. Na ovaj način se ostvarila ideja koja se javila prilikom koncipiranja muzičkog segmenta Grada teatra, da se na ovogodišnjem programu pojave neki oblici muziciranja, kao što je horsko pjevanje, a koje odavno nijesmo imali prilike da cujemo na Festivalu, kazala je Milena Lubarda Marojević.

 

VIDEO ZAPIS SA KONFERENCIJE ZA NOVINARE