Prezentacija „Pomorski muzej Crne Gore kroz vrijeme – 60 godina postojanja“

 

Jadranski sajam Budva
6. Sajam umjetnina

 

Mr Mileva Pejaković Vujošević

„Pomorski muzej Crne Gore kroz vrijeme
– 60 godina postojanja“

 

U okviru Sajma umjetnina u Budvi, održana je prezentacija pod nazivom „Pomorski muzej Crne Gore kroz vrijeme – 60 godina postojanja“. Sa istorijom Pomorskog muzeja i bogatim fondom kulturnog blaga koji se čuva u njemu, prisutne je upoznala mr Mileva Pejaković Vujošević, direktor muzeja.

 


Mr Mileva Pejaković Vujošević

 

Uvodni dio prezentacije odnosio se na istorijat Pomorskog muzeja, u kojem je mr Mileva Pejaković Vujošević kazala da se on razvio iz nekadašnje zbirke  Bratovštine “Bokeljska mornarica”. Razvojem ove zbirke koja je predstavljala osnovu i prikupljanjem dragocjenih eksponata u dužem vremenu, formiran je bogat muzejski fond današnjeg Pomorskog muzeja.

Muzej je smješten u baroknoj palati plemićke porodice Grgurina sa početka XVIII vijeka. Zgrada ove palate je adaptirana i kompletna stavljena na raspolaganje Pomorskom muzeju 1962. godine. Obilježavajući taj datum, nastala je i ova prezentacija sa kojom se želi skrenuti pažnja na 60. godina  postojanja ove vaoma značajne institucije kulture Crne Gore.

 


Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru

 

Po riječima Mileve Pejaković Vujošević, Pomorski muzej u Kotoru je u prethodnom periodu pratio tendencije razvoja muzejske djelatnosti, obogaćivao svoje fondove i svoje potencijale na pravi način stavio na raspolaganje turističkoj privredi.  Shvatajući potrebe savremenog turiste koji danas preferira kulturni turizam, uz pravilno vrednovanje značaja Kotora na kulturnoj i turističkoj mapi, u Pomorskom muzeju su spremno dočekali ovakve zahtjeve turista i omogućili da se uz pomoć savremenih sredstava može razgledati muzejski fond uz objašnjenja na 7 svjetskih jezika. Za hendikepirane osobe, osmišljen je način kako mogu razgledati cjelokupni fond Pomorskog muzeja, naglašava Mileva Pejaković Vujošević.

Nadahnuto izlaganje Mileve Pejaković Vujošević, uz video prikaze muzejskih eksponata, odvelo nas je u prostor palate plemićke porodice Grgurina u razgledanje bogatog muzejskog fonda. Snimili smo dio prezentacije, kako bi se svi koji pogledaju ovaj video zapis uvjerili, da će biti znatno bogatiji ukoliko posjete Pomorski muzej u Kotoru.

 

VIDEO ZAPIS DIJELA PREZENTACIJE
POMORSKOG MUZEJA U KOTORU