Petrovac – Predstavljena knjiga “Sklad reči i tona: komparatističke studije i ogledi”

 

Crvena komuna - 5

 

Petrovac-Promocija-knjige-Sklad-reci-i-tona-plakat

 

Veče posvećeno istaknutom pjesniku Stefanu Mitroviću (1909–1985) iz Svetog Stefana, upriličeno je u neđelju, 31. jula 2016. godine, u muzej-sobi Spomen doma Crvena komuna u Petrovcu na Moru. U njegovu čast, predstavljena je najnovija knjiga mr Ane M. Zečević “Sklad reči i tona: komparatističke studije i ogledi”, sa sedam radova, od kojih su tri na paštrovske teme.

Učesnici programa književne večeri bili su akad. Radomir V. Ivanović, dr Mila Medigović Stefanović i autorka, a u umjetničkom dijelu su nastupili Igor Zenović (klavir), Milja Zenović (flauta) i Miloš Boreta koji je čitao poeziju Stefana Mitrovića.

 

Ucesnici promocije

 

Veče posvećeno pjesniku Stefanu Mitroviću, kako i priliči, počelo je njegovim stihovima. Recitovao ih je Miloš Boreta, diplomirani dramaturg i mladi pjesnik. Kraj večeri, takođe su obilježili stihovi Stefana Mitrovića. Dio recitacija Miloša Borete možete viđeti u video zapisu.

 

Milos Boreta

 

Ispred nevladine organizacije “Bauo”, koja je organizator ovog događaja, prisutnima se obratio Dušan Medin. Zahvalio se učesnicima i pośetiocima književne večeri i naglasio da je cilj Baua da čuva i afirmiše sve ono što je najvrijednije iz domena kulture i umjetnosti s ovog prostora. Izrazio je očekivanja da će i u narednom periodu Bauo uspješno organizovati događaje slične ovoj književnoj večeri, na kojoj se govori o Stefanu Mitroviću, a glavni dio se odnosi na predstavljanje knjige “Sklad reči i tona: komparatističke studije i ogledi” mr Ane M. Zečević.

 

Dusan Medin

 

Katina Jovanović, moderatorka programa, je saopštila osnovne podatke o knjizi “Sklad reči i tona: komparatističke studije i ogledi” mr Ane M. Zečević. Književno veče je posvećeno Stefanu Mitroviću, pa je u nastavku pročitala njegovu biografiju, a nakon toga i biografiju autora knjige mr Ane M. Zečević.

 

Katina Jovanovic

 

Biografija Stefana Mitrovića

Stefan MitrovicStefan Mitrović rođen je u Svetom Stefanu 1909. godine. Gimnaziju je završio u Kotoru, a studirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Progonjen je i hapšen kao pripadnik revolucionarnog pokreta, a bio je i učesnik Narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine. U toku i poslije rata (do kraja 1948. godine) bio nа visokim partijskim i društvenim funkcijama. Poslije izlaska sa robije živio je u Svetom Stefanu. Umro je 1985. godine u Beogradu, gdje je i sahranjen. Od 1926. godine objavljivao je svoju poeziju u zagrebačkoj “Mladosti”; skopskom “Južnom pregledu”, beogradskim časopisima i listovima “Misao”, “Ilustrovane novine”, “Stožer”, “Linija”, “Smena”, “Razvitak”, “Književne novine”, cetinjskim “Zapisima”, nikšićkim časopisima “Razvršje” i “Spone”, u novosadskom “Letopisu matice srpske”, u sarajevskom “Pregledu”, titogradskim časopisima i listovima “Stvaranju”, “Ovdje”, “Pobjeda”. Za života djela su mu objavljena u zbirkama poezije “Pjesma i čovjek” (Cetinje, 1971) i “Snijeg i more” (Titograd, 1976), a posthumno i još nekoliko.

 

Biografija Ane M. Zečević

Ana M. Zečević rođena je u Beogradu 1972. godine. Osnovnu i srednju muzičku školu pohađala je u Moskvi i Beogradu. U Beogradu je završila i Drugu ekonomsku školu. Diplomirala je na odsjeku za Opštu muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi redovnog prof. dr Zorislave M. Vasiljević sa temom „Predstavnici nemačke škole – pregled i analiza” (oblast: metodika solfeđa). Magistrirala je na Katedri za teoriju Knjiga Sklad reci i tonamuzike 2009. godine u klasi prof. Miloja Nikolića, sa tezom „Veza dramaturške uloge i muzičkog oblika horova u operama Petra Konjovića“ (oblast: muzički oblici). Do sada je objavila knjige: “Poezija i muzika. Milenkove pesme kao inspiracija muzičkim stvaraocima” (Novi Sad – Beočin, 1998), “Al’ što pevah neće propanuti. Muzička transpozicija poezije Branka Radičevića” (Sremski Karlovci, 1999), “Mihovil Logar: Paštrovski vitez – muzička igra u tri čina” (Reževići – Podgorica 2000), “Prožimanja umetnosti: poetološke studije i ogledi” (Novi Sad – Podgorica, 2003), a urednica je zbornika zadova o paštrovskoj i budvanskoj muzičkoj tradiciji i srodnim temama “Začuh vilu u dubravu” (Beograd – Petrovac na Moru, 2016). Studije, eseje i članke objavljuje u sljedećim periodičnim i naučnim publikacijama: “Muzički talas MT”, Ljetopis Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”, “Nova zora“, “Prosvetnom pregledu”, “Sveskama”, “Putevima kulture”, “Beorami”, “Prosvjetnom radu”, “Kulturnom životu”, “Pobjeda”, “Jedinstvu”, “Bibliografskom vjesniku”, “Krovovi”, “Sveske”, “Književna reč”, “Narodne novine”, “Paštrovski almanah” i drugim izdanjima.

 

Ucesnici promocije - 2

 

Akademik Radomir V. Ivanović je govorio o liku i stvaralaštvu, odnosno o životnoj sudbini i sudbini književnog djela Stefana Mitrovića. Između ostalog, akademik Ivanović je rekao da je Stefan Mitrović stvaralac i mislioc, ratnik i patnik, maštar i mučenik, neko ko ostaje u pamćenju. Više u video zapisu.

 

Radomir V. Ivanovic

 

Književno veče posvećeno Stefanu Mitroviću, obuhvatalo je i predstavljanje knjige mr Ane M. Zečević “Sklad reči i tona: komparatističke studije i ogledi”. O knjizi je govorila dr Mila Medigović Stefanović, recenzentkinja izdanja.

 

Ucesnici promocije - 3

 

Mila Medigović Stefanović je kazala, da je knjiga nešto što predstavlja posebnu dragocjenost za umjetnost riječi i umjetnost muzike. “Odnos između značenja i nesemantičkih odlika jezika, zvuka i ritma, razmatra autorka u pjesništvu pjesnika Stefana Mitrovića. Mitrovićeva naracija čuva neki elegijski ton koji se može čuti iz zapisa i pjesama od prije nekoliko vjekova, a koji nije očajanje i kad je to, nego svijest o patnji kao prirodnom prostoru čovjekovog postojanja”, naglasila je Mila Medigović Stefanović.

 

Mila Medigovic Stefanovic

 

Književno veče su obogatili svojim nastupom Igor Zenović, nastavnik muzike i Milja Zenović, student flaute. Igor je na klaviru izveo poznatu kompoziciju “Adio Mare”, Milja na flauti “O, jelova goro”, a nakon toga zajedno “Jesen stiže Dunjo moja”. Video zapis.

 

Igor Zenovic 2

Milja Zenovic

Igor i Milja Zenovic

 

U završnom dijelu književne večeri, govorila je autorica knjige, mr Ana M. Zečević.

 

Ucesnici promocije - 4

 

Za svoju knjigu, Ana M. Zečević kaže da je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i proučavanja prvo opusa odabranih autora iz literarne umjetnosti, potom socijalnih i političkih prilika, umjetničkog ukusa vremena u kojem su ti pisci stvarali i naravno proučavanje zagubljene muzičke građe. Više u video zapisu.

 

Ana Zecevic

 

POŚETIOCI KNJIŽEVNE VEČERI

Posjetioci - 1

Posjetioci - 2

Posjetioci - 3

Posjetioci - 4

Posjetioci - 5

Posjetioci - 6

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × 1 =