Petrovac – Održano predstavljanje knjige „S one bande moje gore“ Jasenke Lalović

 

 

U subotu, 1.decembra 2018. u Kino sali Spomen doma „Crvena komuna“ u Petrovcu predstavljena je prva knjiga Jasenke Lalović pod nazivom „S one bande moje gore“.

Knjiga je svoju promociju, pred mnogobrojnom publikom, doživjela u rodnom mjestu autorke koja danas živi i radi u Beogradu. Preko 200 posjetilaca sa pažnjom je slušalo odlomke knjige koje je čitala Vesna Vujošević Labović glumica Crnogorskog narodnog pozorišta. U razgovoru sa moderatorkom, Milicom Stanić Radonjič, autorka je govorila o procesu istraživanja za knjigu koja je živo dočarala duh vremena i crnogorsku ženu između dva svjetska rata. Posebno vrijedan dodatak knjizi predstavlja riječnik nepoznatih i manje poznatih riječi, dijalektizama, lokalizama i izraza. Takođe, uzevši u obzir da su fragmenti knjige svoju premijeru doživjeli na društvenoj mreži, razgovaralo se i o tome koliko je upravo ta činjenica uticala na tok njenog konačnog formiranja i koliko u takvom slučaju reakcija čitalaca utiče na stvaralački proces.

Gospođa Marina Radulović, slikarka i publicistkinja koja je bila jedna od učesnica večeri,. rekla je, između ostalog:

„Taj svijet, surov zapad pukog opstanka, Jasenka boji emocijom onog koji zna da život sam se trpi sudije, i da se ne može i ne smije na pretke drugačije gledati jer bi time potrli i sami sebe. Njen govor je arhaičan, svjesno izabran da podrži priču smještenu pred Drugi svjetski rat. Dijalozi su živi, tipični za taj kraj, podržavaju vješto skiciranje karaktera, oslikanih više kroz njihovo djelanje, nego kroz detaljan opis, govor, međusobna komunikacija, često gruba u iskazu, dio usuda preuzetih matrica, naučenih i prenijetih, uslovljenih životom uvijek na ivici opstanka, autorka niveliše finim pasažima skoro romantičnih unutrašnjih previranja istih tih likova, zarobljenih u okove onoga što moraju biti. Ona vješto sučeljava narativne tokove, sudara ih događajem sagledanim iz uglova dvaju aktera, djevojke i mladića, dajući im mogućnost da otkrije strepnje i fine drhtaje duša, sakrivene u spoljnoj manifestaciji. Kompozicijski Jasenka pravi spretne, dinamične obrte. Priče se smjenjuju, ponovo uvodi likove i prati njihovu sudbinu.“

„S one bande moje gore“ sadrži tačno 60 priča koje će svoj nastavak imati u nastavku koji je u pripremi.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − twelve =