Održana promocija prvog broja časopisa “Konteksti kulture”


Sinoć (četvrtak, 7. mart) je održano prvo svečano predstavljanje nedavno objavljenog prvog broja naučnog časopisa “Konteksti kulture: studije iz humanistike i umjetnosti”, u Kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore u Podgorici. 

Krajem prošle godine časopis je objavilo Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru, a uredili su ga Dušan Medin, doktorand arheologije i Stanka Janković Pivljanin, doktorantkinja istorije književnosti. Časopis je objavljen uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija posredstvom Konkursa za naučnoistraživačku djelatnost za 2023. godinu. Urednici su u predgovoru prvog broja ovog časopisa zapisali, između ostalog, sljedeće: “Časopis ‘Konteksti kulture: studije iz humanistike i umjetnosti’ pokrenut je sa ciljem da u fokus interdisciplinarnih i multidisciplinarnih humanističkih istraživanja – arheologije, istorije umjetnosti, istorije, etnologije, kulturne/socijalne antropologije, muzeologije, heritologije, muzikologije, književnosti, lingvistike… – postavi bogato kulturno nasljeđe nastalo na prostoru današnje Crne Gore, Balkana i Mediterana. Premrežen uticajima različitih kultura i civilizacija koje su na njemu ostavile traga, ovaj prostor stoljećima je bivstvovao kao polje dinamične razmjene, u kome su se smjenjivale, premrežavale, međusobno nadilazile i asimilovale različite kulturološke paradigme, formirajući, lotmanovski rečeno, različite semiosfere, u kojima su se neprestano konstruisali, pomjerali i obnavljali različiti semiotički kodovi. Dekodiranje tih kodova u datom prostoru i vremenu ne znači samo otkrivanje granica i semiotičkih sfera jednog svijeta koji je iščezao, već i načina na koji je on oblikovao i naš današnji.” 

O prvom broju “Konteksta kulture” na predstavljanju su govoriti: mr Isidora Damjanović, poslovna direktorica JU Muzički centar Crne Gore, mr Dragana Ćetković, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (u ime sufinansijera), mr Dobrila Vlahović, konzervatorska savjetnica (inače, generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija), kao i urednik mr Dušan Medin. Na samom početku programa, Isidora Damjanović govorila je o značaju saradnje Muzičkog centra Crne Gore sa drugim subjektima koji se bave kulturom, umjetnošću i naukom, te istakla potrebu veće i raznovrsnije komunikacije kulturne baštine u savremenom kontekstu, na atraktivan način, prilagodljiviji aktuelnom trenutku i ciljnim grupama, kao što je učinjeno na primjeru ovog izdanja. Dragana Ćetković je pohvalila pokretanje časopisa, dodajući da je u toku novi Konkurs Ministarstva za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, kao i to da ova inicijativa zavređuje da bude podržana od strane državne uprave i u budućnosti. Dobrila Vlahović predstavila je detaljno autore i radove zastupljene u časopisu, osvrnula se na nedovoljan broj sličnih periodičnih i monografskih izdanja u domenu baština, te ukazala na kvalitet rada Društva za kulturni razvoj “Bauo”, naročito kada je u pitanju odnos prema kulturnoj zaostavštini i kulturi uopšte. Na kraju je Dušan Medin, koji je inače bio i moderator programapodijeliosvoja iskustva u radu, s pozicije pokretača i izdavača, zahvalivši svima koji su na bilo koji način pomogli da časopis ugleda svjetlost dana, posebno Muzičkom centru Crne Gore koji je bio izuzetan domaćin prvog javnog predstavljanja “Konteksta kulture”. Nakon održanih govora učesnika, uslijedila su pitanaj iz publike sa diskusijom za učesnike promocije, kao i svečani koktel s tradicionalnim paštrovskim slatkim specijalitetima – ruštulama. Svi posjetioci sinićnjeg događaja dobili su na poklon po štampani primjerak ovog časopisa, koji se takođe mogao preuzeti i putem QR koda koji je bio javno istaknut.

U planu je da se ova serijska publikacija objavljuje anualno u štampanom i elektronskom izdanju (www.kontekstikulture.me) i da donosi neobjavljene originalne naučne i pregledne radove na engleskom i našem jeziku. Časopis je u svom broju obima od gotovo 160 stranica, velikog formata, mekok poveza, kolorne štampe i visokih estetskih i naučnih referenci. U njemu su zastupljeni članci arheologa prof. dr Borisa Kavura (Slovenija), arheološkinje i istoričarke umjetnosti prof. dr Martine Blečić Kavur (Slovenija), istoričarke umjetnosti dr Milene Ulčar (Srbija), arheologa i istoričara mr Roberta Golovića (Crna Gora), bibliotekarke Gordane Ljubanović, doktorandkinje (Crna Gora), dr Luke Rakojevića (Crna Gora), pravnika i istoričara dr Sava Markovića (Crna Gora), istoričake prava dr Mirjane Blagojević (Srbija), kao i ekonomiste i kniževnika dr Milka Štimca (Srbija).

fotografije Aleksandar Jaredić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


16 − 14 =