Održana prezentacija grada Solina, Hrvatska

 

U neđelju, 24. jula 2022. godine u 20 časova u Modernoj galeriji „Jovo Ivanović’’ održana je prezentacija o turističkom i kulturnom razvoju grada Solina, Hrvatska. Prisutnima se u ime JU Muzeji i galerije Budve obratila Ivana Domazetović i poželjela dobrodošlicu. U okviru prezentacije su održana tri predavanja. Prvo predavanje je održala Jelena Stupalo, direktorica TZ grada Solina, koja je govorila o valorizaciji kulturne baštine tog grada. Nakon nje se obratio Nino Švonja, kustos Arheološkog muzeja u Splitu, koji je govorio o zaštiti arheološkog lokaliteta Solina, a na kraju je mr Dobrila Vlahović, MSc Arch. konzervator restaurator ispred Ministarstva kulture i medija Crne Gore govorila o zaštiti i valorizaciji kulturne baštine.


Dio govora mr Dobrile Vlahović

„Posebno mi je zadovoljstvo što se ova prezentacija grada Solina i njegovih izuzetnih vrijednosti organizuje baš ovdje u Budvi, gradu koji baštini bogatu kulturno-istorijsku prošlost – na čijoj teritoriji se nalazi značajan segment crnogorske kulturne baštine, kao tragovi različitih kultura, koje država Crna Gora čuva i štiti za buduće generacije. Takvo nasljeđe predstavlja značajan dio resursa iz kog se konstituiše onaj najširi okvir našeg nacionalnog i kulturnog identiteta. Najreprezentativniji artefakti arheološkog karaktera prezentuju se upravo ovdje u JU Muzeji i galerije Budve, koja je i organizovala ovaj događaj na čemu se uvaženoj direktorici Luciji Đurašković posebno zahvaljujem. Podsjetiću, da nasa saradnja sa Turističkom zajednicom grada Solina traje više godina unazad, kroz učešće predstavnika Ministarstva kulture i JU Muzeji i galerije Budve na međunarodnim kongresima povijesnih gradova koji se svake godine održavaju u Solinu. Zato nam je, poštovani gosti, posebno zadovoljstvo što ste uzvratili posjetu CG, čime će javnost biti u prilici da kroz vašu prezentaciju više sazna o istorijskom kontekstu i arheološkim vrijednostima Solina, ali i dali doprinos na jačanju naše saradnje u budućem periodu, na čemu Vam se zahvaljujemo. Međunarodni kongres povijesnih gradova, koji organizujete svake godine, prilika je da se sastanu stručnjaci iz različitih i oblasti, da prezentuju kulturnu baštinu različitih zemalja, razmijene iskustva, a njihov zajednički cilj je przentacija i valorizacija kulturne baštine, na način da se u tom procesu sačuvaju njene autentične vrijednosti ali i učine dostupnim svima i da se turistički valorizuju. Zato je i večerašnji događaj dodatno važan. I Crna Gora ima bogatu i raznovrsnu kulturnu baštinu, koja potiče iz različitih epoha, posebno arheološku, čiji su se artefakti, bez obzira na tešku održivost kroz vrijeme, sačuvali na našim prostorima do današnjih dana. Status kulturnog dobra ima preko 2000 kulturnih dobara, od čega preko 1300 nepokretnih, što pokazuje na bogati istorijski kontekst ovih prostora, koji država CG štiti u skladu sa zakonskom regulativom. Napominjem da se 4 kulturna dobra nalaze na UNESCO Listi svjetske baštine, od čega jedno nematerijalno, dok se više njih nalazi na Tentativnoj listi, što je osnov i potencijalna mogućnost za njihovu nominaciju Zato međunarodna saradnja, razmjena znanja, iskustava, povezivanje struke i nauke, značajni su za dalji razvoj kako arheološke nauke, tako i dugih naučnih disciplina, koje su važne za sveukupni segment kulturne baštine. Izuzetna otkrića u antičkim nekropolama Duklje, Budve, Municipijuma S, obogatila su muzejske arheološke zbirke Crne Gore i doprinijela da ovi lokaliteti zauzmu značajna mjesta na regionalnoj mapi arheoloških lokaliteta ali i šire. Na kraju, želim da vam se zahvalim na organizaciji ovog događaja i da podsjetim, da Ministarstvo kulture i medija daje punu podršku međunarodnoj saradnji i ostaje otvoreno za svaki vid saradnje, koji doprinosi razvoju naših, zajednički postavljenih ciljeva, koji će osnažiti saradnju dvije države i razviti nove ideje zajedničkog djelovanja u zaštiti, valorizraciji i prezentaciji bogate kulturne baštine Hrvatske i Crne Gore. U ime Ministarstva kulture i medija i u svoje ime, zahvaljujem se na pažnji a gostima iz Hrvatske želim prijatan boravak u Crnoj Gori.”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × five =