OBAVJEŠTENJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

opstina-budva-tr (1)

 

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

 

Budva, 14.05.2013.godine

 

 

Sekretarijat za lokalnu samoupravu poziva sve nevladine organizacije, sa sjedištem u Budvi, koje nijesu dostavile  ovom organu aktuelne kontakt adrese: e- mail adresu, adresu nevladine organizacije, ime i prezime i broj kontakt telefona ovlašćenog lica, a koje su ispunile zakonsku obavezu i preregistrovale se u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama do 13.08.2012. godine da iste dostave  radi ažuriranja baze podataka o nevladinim organizacijama u ovom organu, kao i evidencije istih radi raspisivanja Konkursa o raspodjeli sredstava za NVO u junu tekuće godine.

Kontakt osoba u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu za NVO i mjesne zajednice svakog radnog dana od 9.00 do 14.30 h je Žaklina Fuštić, kancelarija br. 4, Opština Budva, Trg sunca br.3, tel/fax: 033-451-743, e-mail: zaklina.fustic@opstinabudva.com.