O pomorskom pravu Kotora i Dubrovnika u Glavnom gradu


NVU Društvo za kulturni razvoj “Bauo” participiralo je u realizaciji dva kulturna programa u Podgorici, a koji su u vezi s nedavno objavljenom monografijom u izdanju izdavačke kuće “HeraEdu” iz Beograda i Društva “Bauo”, naslovljenu “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta”, autorke dr Mirjane Blagojević, advokatice i istoričarke prava iz Beograda.

Prvi događaj bilo je predstavljanje monografije “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta”, održano u Multimedijslnoj sali KIC “Budo Tomović”. Na predstavljanju su govorili Dragan Mitov Đurović, novinar i publicista, mr Dušan Medin, arheolog i jedan od urednika izdanja, kao i autorka. Predstavljanje je organizovano uz podršku firme “Bijeli Pavle” d. o. o. iz Danilovgrada. Na samo početku, Dragan Đurović je bliže predstavio knjigu i dao osvrt na njen značaj u kontekstu savremene nauke i izdavaštva, a potom je pročitao i djelove knjige koji detaljnije osvjetljavaju rano novovjekovno pomorstvo Boke. Dušan Medin, u ime izdavača, govorio o autorkinoj profesionalnoj biografiji, te nastanku i konceptu same knjige, kao i dosadašnjim predstavljanjima monografije u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj. Na kraju, autorka je, između ostalog, istakla da je knjiga pisana ne samo za pravnike, već i za sve one koje ova tema interesuje, kao i da joj je posebno drago što knjiga počinje svoj život na moru, koje je i bilo njena inspiracija za istraživanje ove problematike.

Drugi događaj bilo je predavanje dr Mirjane M. Blagojević posvećeno upravo njenoj monografiji o pomorskom pravu Kotora i Dubrovnika prema odredbama statuta i organizovao ga je Fakultet za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica. Osim o detaljima iz istorije pomorskog prava i pomorske trgovine Kotora i Dubrovnika, autorka je govorila i o srednjovjekovnim statutima, njihovoj ulozi u kontekstu svakodnevnog života primorskih gradova, o osobenostima ovih akata, međusovnim sličnostima i razlikama, kao i o odredbama koje su se ticale odnosa prema ondašnjim starinama. Posebno se osvrnula na sadržaj monografije “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha” i studentima odgovarala na brojna pitanja koja su joj postavljali tokom sat i po vremena koji je trajalo ovo predavanje s diskusijom. Moderator razgovora s autorkom bio je mr Dušan Medin, saradnik u nastavi Fakulteta za kulturu i turizam na predmetima iz kulturne baštine, koji je i jedan od urednika monografije. On je ovom prilikom predstavio autorkin dosadašnji rad, posebno naučno-istraživačke poduhvate u domenu istorije prava i šire društvene istorije primorskih gradova. Ovaj događaj organizovan je kao dio nastave gostujućih predavača za studente druge i treće godine na predmetima iz kulturne baštine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


15 − 6 =