NVO “Agora” – Okrugli sto „Kriza kulture u Crnoj Gori i regionu“

 

Agora 1

 
 

U subotu 30. novembra 2013. godine, u zgradi Akademije znanja u Budvi organizovan je okrugli sto na temu „Kriza kulture u Crnoj Gori i regionu“ Učesnici okruglog stola su bili dr Siniša Jelušić, profesor na FDU na Cetinju, Tanja Rajić, NVO „Expeditio“ Kotor, Božena Jelušić, profesorica i teoretičarka književnosti i Merin Smailagić, direktor JU Grad teatar. Organizator okruglog stola je nevladina organizacija „Agora“ iz Budve uz podršku Opštine Budva.

 

Okrugli sto

 
Moderatori Okruglog stola bili su Stanka Rađenović i Novak Govedarica.
 

Stanka Radjenovic i Novak Govedarica

 

Izlaganja učesnika Okruglog stola su išla od date opšte ocjene o situaciji u kulturi u Crnoj Gori i regionu, do odgovora i komentara na postavljena pitanja od strane velikog broja prisutnih koji su vidno bili zainteresovani za datu temu.

Profesor dr Siniša Jelušić je pojasnio pojam kulture u širem smislu. Naveo je podatke istraživanja u nekim zemljama regiona koji ukazuju na veoma negativne tendencije u kulturi. U Crnoj Gori ne postoje značajna istraživanja na tom planu, ali na osnovu određenih pokazatelja, ističe Siniša Jelušić, situacija se bitnije ne razlikuje u odnosu na zemlje regiona. Odgovarajući na pitanja, osvrnuo se na organizovanje raznih manifestacija u Budvi, koje po svojoj prirodi imaju turističko zabavni karakter, a ne kulturni. Takođe, govorio je i o negativnom uticaju politike na kulturu, posebno u pogledu određivanja kadrova koji su zaduženi da vode institucije iz oblasti kulture. Više u video zapisu.

 

Siniša Jelušić

 

Tanja Rajić je prenijela bogato iskustvo sa pozicija nevladinog sektora, odnosno iz rada nevladine organizacije „Expeditio“ Kotor. Ova nevladina organizacija je do sad imala učešća u realizaciji značajnih programa iz oblasti kulture, a takođe je učestvovala u istraživanjima vezanim za pitanja kulture, pa su podaci koje je iznijela Tanja Rajić bili veoma značajni i zanimljivi za temu koja je bila na Okruglom stolu. Više u video zapisu.

 

Tanja Rajić

 

Božena Jelušić je govorila o neophodnosti kulture i da bez obzira na razne promjene koje se dešavaju sa promjenama u društvu, kulture će uvijek biti u ovom ili onom obliku. Problemi u kulturi ili kriza kulture ne može se pripisati samo ili isključivo finansijskim problemima, prije će biti da se radi o našim promijenjenim potrebama, naglasila je Božena Jelušić. Više u video zapisu.

 

Božena Jelušić

 

Merin Smailagić je govorio o iskustvima koja su vezana za rad Grad teatra. Finansije jesu najvažniji preduslov za organizovanje kulturnih događaja, ali nije i jedini. Po njegovim riječima, i sami umjetnici se udaljavaju od kulture. Do prije nekoliko godina volonterski rad je bio normalna pojava, dok zadnjih godina takvih primjera nema. Krizu kulture dijelom pripisuje masovnoj kulturi i primjeni savremene tehnologije koja na neki način udaljava korisnika od pravih kulturnih sadržaja. Više u video zapisu.

 

Merin Smailagić

 

Tema o krizi kulture izazvala je veliko interesovanje posjetilaca koji su postavljali pitanja, davali komentare i konstatacije. Dobar dio pitanja i konstatacija se odnosio na rad institucija kulture na lokalnom nivou. To je, reklo bi se dovoljan signal da o ovim temama na lokalnom nivou treba u što skorije vrijeme organizovati sličnu debatu. Bilo je i konkretnih pitanja koja su se odnosila na rad Ministarstva kulture, na koje učesnici Okruglog stola, razumljivo nijesu mogli dati odgovor.

 

Pitanja posjetilaca

 

Bez obzira na ciljeve i očekivanja posjetilaca od ovog Okruglog stola, pokazuje se da je debata na ovu i njoj slične teme neophodna. U tom smislu pohvale za nevladinu organizaciju Agora koja je priredila razgovor na ovu temu, kao i njihov napor da se određena dešavanja organizuju i van turističke sezone. Iskustvo iz ove debate nalaže da bi se pri organizovanju sličnih, trebalo povesti računa da teme budu uže, konkretnije, a takođe i izbor učesnika u debati raznovrsniji i sa različitih nivoa od lokalnog do državnog, raznih profila od teoretičara u ovoj oblasti, do predstavnika institucija koje su zadužene za kreiranje konkretnih kulturnih sadržaja i predstavnika Ministarstva kulture i lokalne zajednice nadležnih za finansiranje institucija kulture. Naravno, za pohvalu je i pokroviteljstvo Opštine Budva ovom Okruglom stolu, iako je bilo za očekivati da će značajan broj pitanja biti upućen upravo na tu adresu. To je, svakako pozitivan iskorak, a i kritiku kao i krizu uostalom treba shvatiti kao izazov i mogućnost preokreta ka nečem pozitivnom.

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

Posjetioci 1

Posjetioci 2

 

Kriza kulture - plakat