Narodna biblioteka – ”Dan opštine u Primorskim novinama od 1972 – 2003. godine”

 

 

U organizaciji Narodne biblioteke Budve u srijedu, 21. novembra u holu Akademije znanja otvorena je izložba “Dan opštine u Primorskim novinama od 1972 – 2003. godine”.

Na samom početku programa sve prisutne je, u ime organizatora, pozdravio Srđan Duletić, pomoćnik direktora Javne ustanove Narodna biblioteka Budve, koji se ukratko osvrnuo na istorijat i značaj ,,Primorskih novina“, te proglasio izložbu otvorenom.

Učesnici večeri bili su nekadašnji urednici ,,Primorskih novina“ Savo Gregović i Vaso Stanišić, kao i novinar Ranko Pavićević, a razgovor sa njima vodio je Miloš Boreta.

Savo Gregović, jedini živi član prve redakcije ,,Primorskih novina“, u svom je izlaganju zahvalio Biblioteci na priređivanju programa, svojevrsnom rekvijemu, dodavši da čak ni zvanično nijesu pomenute prošle godine, kada se navršilo četrdeset i pet godina od pojavljivanja prvog broja ovog glasila, prvog te vrste u istoriji Budve, niti pak ranijih ljeta otkad su prestale da izlaze. Prisjetio se kolega entuzijasta sa kojima je hrabro, pomalo i drsko, ali odvažno učestvovao u pokretanju ,,Primorskih novina“: Dimitrija Jovovića kao prvog glavnog urednika, Vladimira Stanišića, Milutina Radulovića i tehničkog urednika Vladimira Markovića. ,,Zvučalo naoko neskromno, reći ću, ove novine su bile institucija. Kulturna, budvanska, crnogorska, novinarska. Ne samo da su sveukupna budvanska hronika, već su i hronika dijela druge polovine dvadesetoga vijeka, naročito osamdesetih i devedestih godina, kao vrsta časopisa skromnog tehničkog rješenja i bogatstva tekstova, posebno na kulturne teme“, zaključio je Gregović.

U svom obraćanju, Vaso Stanišić je kazao da stranice predstavljene na izložbi obuhvataju period od 1972 – 1990. godine, kao i one od 1994 – 2002. godine. ,,Dakle, bilo je to od zamaha samoupravnog socijalizma, razvoja opštine kao društveno-političke zajednice, organizacije udruženog rada, mjesnih zajednica i samoupravnih interesnih zajednica, društveno-ekonomskog razvoja obilježenog ekspanzijom turizma, katastrofalnog zemljotresa 1979. godine i obnove koja je uslijedila, urbanizacije komunalnog uređenja, razvoja društvenih djelatnosti, zdravstva, kulture, obrazovanja i sporta, promjene u političkom sistemu, tranziciji i tako dalje. Svi ti rezlutati obično su sažimani i sticani povodom Dvadeset i drugog novembra, pa ove stranice mogu biti dobre slike godina u kojima su nastale“, istakao je Stanišić.

Ranko Pavićević je ,,Primorske novine“ nazvao školom novinarstva, koja je imala sjajnu redakciju, poznatu čitaocima u Budvi i Crnoj Gori, ali i mnogo šire, i to ne zbog dobrog marketinga već isključivo zbog kvaliteta. Pavićević je napomenuo da je u njihovu redakciju došao kao iskusan novinar, ali da mu je svako bavljenje tekstovima za ovaj medij bilo uvijek zadovoljstvo iznova. Oživio je sjećanje na svoju rubriku ,,Na vrhu pera“ – svojevrsne kritičke eseje za koje smatra da su čitalačku publiku činili moralnijom, a prisjetio se i brojnih reportaža i intervjua koje je objavio u ,,Primorskim novinama“. Dodao je da se osjeća posebno srećno, jer je na panoima izložbe ugledao svoje sagovornike, među kojima su Vida Ognjenović, Desanka Maksimović i Matija Bećković.

Svi brojevi ,,Primorskih novina“ od 1972. do 2003. godine dostupni su u elektronskoj formi na sajtu Narodne biblioteke Budve. Brojevi su grupisani po godištima, u formatu slikovnog PDF-a.

,,Biblioteka je trenutno u procesu pretvaranja tih skenova u pretražive PDF-ove, što je prilično složen posao. Kada bude gotov, mislim da će to biti prvi segment na našoj budućoj digitalnoj biblioteci – zavičajne novine – sa raznim funkcijama pretraživanja i preuzimanja“, najavila je nedavno Gordana Ljubanović, bibliotekarka Narodne biblioteke Budve.