Moderna galerija – Programi povodom Dana JU SMŠ “Danilo Kiš”

 

JU SMS Danilo Kis u Budvi

 
 

I ove, kao i prethodnih godina, 22.februara učenici i profesori JU SMŠ „Danilo Kiš“ proslavili su Dan škole, obilježavajući na taj način i dan rođenja velikana književnosti, čije ime škola nosi.

U šarolikom programu proslave, značajan dio zauzimaju likovni i muzički sadržaji. U želji da uvijek budu drugačiji i originalni, učenici su, zajedno sa svojom profesoricom Rankom Perunović, osmislili i realizovali četiri sadržaja.

Samo jedan od njih, Retrospektivna izložba crteža i slika, koje su učenici radili na časovima umjetnosti u periodu 1987-2014.godine, postavljena je u školskom holu. Otvorena je uz divne zvuke pjesme “Voliš dok si mlad”, u izvodjenju grupe učenika.

 

Hor 1

Hor 2

 

Ostale tri realizovane su u Modernoj galeriji u Starom gradu. To su:

  • Likovni konkurs na temu “Danilo Kiš-život i djelo”
  • Muzička radionica
  • Izložba učeničkih radova

Na likovnom konkursu učestvovalo je 25 učenika. Slobodnim izborom tehnike, podloge i dimenzija crteža, a  inspirisani  pročitanim djelima kao i podacima iz biografije, izrazili su svoje doživljaje lika i impresije djelima  Danila Kiša.

 

Likovni konkurs - LK1

Likovni konkurs - LK2

Likovni konkurs - LK3

Likovni konkurs - LK4

Likovni konkurs - LK5

Likovni konkurs - LK6

Likovni konkurs - LK7

Likovni konkurs - LK8

Likovni konkurs - LK9

Likovni konkurs - LK10

Likovni konkurs - LK11

Likovni konkurs - LK12

Likovni konkurs - LK13

Likovni konkurs - LK14

Likovni konkurs - LK15

Likovni konkurs - LK16

 

Muzička radionica je zamišljena kao “muzički razgovor” sa dvojicom vrsnih crnogorskih umjetnika: Mikom Aleksićem i Mihailom Ražnatovićem. U neposrednom kontaktu i interaktivnim muziciranjem sa učenicima, izvodeći pjesme različitih žanrova  – od dječije, preko zabavne, džez do sevdalinke, približili su im šta znači kvalitetna muzika, dobar aranžman, kvalitetno izvođenje i emotivni doživljaj pjesme.

 

Muzicka radionica - MK1

Muzicka radionica - MK2

Muzicka radionica - MK2.2

Muzicka radionica - MK3

Muzicka radionica - MK4

 

Na Izložbi učeničkih radova publika se mogla upoznati sa slikama i mozaicima nastalim na dvije gradske manifestacije “Budvanski imaginarium” i “Kadmov dan”, kao i  crtežima nastalim na  likovnom konkursu.

 

Izlozba slika - IS1

Izlozba slika - IS2

Izlozba slika - IS3

Izlozba slika - IS4

 

Značaj ovakve koncepcije obilježavanja Dana škole je višestruk.

U prvom redu  ostvaren  je jedan od važnih zahtjeva koje su stavljeni pred savremenu, reformisanu  gimnaziju, a to je da funkcioniše u sinergiji sa lokalnom zajednicom.

Ne manje važna je i činjenica da je prvi put učeničko stvaralaštvo predstavljeno javnosti izvan okvira škole, u renomiranom umjetničkom prostoru kakva je Moderna galerija, što ga je dodatno afirmisalo i podiglo na viši nivo, a ponosnim učinilo i učenike i njihove profesore.

 

Izlozba - 1

Izlozba - Prva nagrada

Izlozba - Druga nagrada

Izlozba - Treca nagrada

Izlozba - 2

Izlozba - 3

Izlozba - 4

Izlozba - 5

Izlozba - 2.1

Izlozba - 2.2

Izlozba - 2.3

Izlozba - 2.4

Izlozba - 2.5

Izlozba - 2.6

Izlozba - 2.7

Izlozba - 2.8

Izlozba - 2.9

Izlozba - 2.10

 

Međutim, najveći značaj  ogleda se u tome što su učenici imali priliku da uživaju u različitim umjetnostima, sa kvalitetnim umjetnicima, u harmoničnim i inspirativnim prostorima, što je, iako za kratko vrijeme, ostavilo veliki trag na polju preispitivanja vrijednosnih sistema u kojima žive. S obzirom na to da živimo u vremenu u kojem je čovjek na putu da potpuno izgubi osjećaj za prave vrijednosti, ovo se može shvatiti i kao način da se učenicima pomogne u prepoznavanju kvaliteta, što svakako može doprinijeti pravilnom  razvoju njihovih ličnosti.

 

Prilog pripremila:
prof. Ranka Perunović