Moderna galerija – Prof. emeritus dr Irina Subotić održala predavanje

 

 

 

U Modernoj galeriji u Budvi, u poneđeljak 26. marta 2018. godine, održano je stručno predavanje „Enformel – umetnost ili antiumetnost?“. Predavanje je održala prof. emeritus dr Irina Subotić iz Beograda.

Predavanje je otpočelo obraćanjem Adriane Zenović, iz JU Muzeji i galerije Budve, koja je brojne prisutne bliže upoznala sa sa konceptom predavanja, kao i sa dosadašnjim radom i stvaralaštvom prof. Subotić: „gospođa Irina Subotić jedna je od najistaknutijih i najuglednijih istoričara umjetnosti na ovim prostorima druge polovine XX vijeka, ali i uopšte našega doba. Ona je bila dugogodisnja kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i beogradskog Narodnog muzeja, a takođe i profesorica istorije umjetnosti i srodnih predmeta na više univeziteta u Beogradu i Novom Sadu. Iskreno nas raduje što je večeras sa nama i hvala joj na tome.“

Predavanje je bilo praćeno prezentacijom sa brojnim reprodukcijama radova inostranih i domaćih umjetnika koji su poslije Drugog svjetskog rata inicirali i razvijali ovaj, tada novi umjetnički jezik vezan u velikoj mjeri za filozofski diskurs egzistencijalizma i krize civilizacije. Značenje pojma enformel se vezuje za predstave bez definisane forme, često sa korišćenjem nekonvencionalnih, neumjetničkih materijala, s novim tehnikama i načinom rada, zbog čega su mnogi tumačili enformel kao negaciju umjetnosti, odnosno kao ne-umjetnost. Ovom prilikom, profesorica Subotić je, između ostalog, istakla da je termin antiumjetnost u doba kada je nastao upotrijebljavan da označi umjetnost nekonvencionalnog načina izražaja, drugačijeg manira nanošenja boje na podlogu, kao i upotrebu novih, neklasičnih materijala (lim, drvo, kanap, staklo, pijesak, lak…).

Autori koji su stvarali u enformelu i slijedili njegovu filozofiju, insistirali su na prikazu strukture i unutrašnje energije djela, u kojoj se eliminiše predstava čovjeka, dodajiću da je jedan od ondašnjih stvaralaca govorio kako na enformel djelima nema prikaza čovjeka, ali da se tu međutim nalazi cio svijet, na šta je Subotić dodala da je to onaj svijet prepun postratnih impresija, egzistencijalnog straha i ljudske anksioznosti. U drugom dijelu predavanja, poseban osvrt dat radove Branka Filipovića Fila koji se smatra jednim od začetnika ovog pravca kod nas, jednog od najznačajnijih umjetnika s prostora bivše Jugoslavije, tokom čije je izložbe i u čiju je čast ovo predavanje i održano. Nakon predavanja prof. Subotić, uslijedila je kraća diskusija sa posjetiocima.

 

Fotografije: Miroslav Grubić (JU Muzeji i galerije Budve).