Moderna galerija – Prezentacija knjige “Antička Budva (Nekropole – istraživanja 1980 – 1981)” Čedomira Markovića

 

 

U poneđeljak, 26. novembra 2012. godine,  u Modernoj galeriji u Budvi, održana je prezentacija knjige “Antička Budva (nekropole-istraživanja 1980 – 1981)”, Čedomira Markovića. Na prezentaciji su govorili Lucija Đurašković, istoričarka umjetnosti, Jovan Martinović, arheolog i autor knjige. Knjigu je izdala Matica crnogorska. Prezentaciju u Budvi je organizovala Matica crnogorska – Ogranak Budva. U ime organizatora prisutne je pozdravio i prezentaciju vodio Dragan Radulović, predsjednik ogranka Matice crnogorske u Budvi.

 


Sa promocije knjige Čedomira Markovića

 

Naglašavajući značaj ove knjige, Lucija Đurašković kaže da se na ovu studiju sa posebnom znatiželjom naučnih istraživanja čekalo 30 godina. To pokazuje i koliko je nedostajala ovakva studija, a ovo monografsko izdanja ispunilo je veliku prazninu koja je postojala u naučnom istraživanju budvanske nekropole.  Sadržaj monografije korespondira sa arheološkom zbirkom koja se nalazi u muzeju grada Budve. U nastavku izlaganja Lucija Đurašković je detaljno govorila o istraživanjima koja su vršena na području Budve, kao i o velikom značaju ovakve studije na stručnom predstavljanju arheoloških ostataka budvanskih nekropola.

 


Lucija Đurašković

 

Jovan Martinović je govorio o okolnostima koje su pratile istraživanja na budvanskoj nekropoli od vremena gradnje starog hotela Avala, pa do zadnjih istraživanja koja su vršena 1980-1981. godine, a na osnovu kojih je i nastala knjiga Čedomira Markovića. Nedostatak određenih zakona koji se odnose na zaštitu arheoloških nalazišta omogućili su da se dobar dio bogatog sadržaja budvanske nekropole otuđi i završi kako u muzejima stranih država, tako i u privatnim zbirkama. Po riječima Jovana Martinovića, dalji problem svestranog istraživanja i izučavanja, predstavlja nedostatak dokumentacije koja je nastala nakon prvih istraživanja budvanskih nekropola. Ona se još uvijek nalazi u privatnom vlasništvu i nije dostupna za naučnu analizu.

 

 

Jovan Martinović

 

Autor knjige, Čedomir Marković je veliki broj prisutnih, upoznao sa objektivnim i subjektivnim teškoćama sa kojima se suočavao tokom obrade građe koja je nastala nakon arheoloških istraživanja 1980/1981. godine. Složenost građe koju je trebalo obraditi, izrada crteža nekoliko hiljada predmeta, kao i nabavka i konsultovanje značajnog broja knjiga kako bi se objasnili određeni predmeti koji datiraju iz perioda koji se vremenski prostire na duže od jednog milenijuma, uslovili su da se na pojavu ove knjige čekalo nekoliko decenija.

 


Čedomir Marković

 


Voditelj prezentacije Dragan Radulović

 

VIDEO ZAPIS DIJELA IZLAGANJA UČESNIKA NA 
PREZENTACIJI KNJIGE “ANTIČKA BUDVA”