Moderna galerija – Predstavljanje knjiga prof. dr Žike Bujuklića


U poneđeljak, 28. februara 2022. godine u 19 časova u Modernoj galeriji „Jovo Ivanović“ održaće se predstavljanje knjiga  Statut Budve i Pravno uredjenje srednjovjekovne budvanske komune autora prof. dr Žike Bujuklića. O knjigama prof. Bujuklića će govoriti dr Mirjana Blagojević, akad. Siniša Jelušić, Dušan Medin i autor. Program je dio kulturne manifestacije „Ljubišini dani“ kojom se obilježava 200 godina od rodjenja znamenitog pisca i političara iz Budve i Paštrovića – Stefana Mitrova Ljubiše (1822–2022).

Prof. dr Žika Bujuklić (1952) je redovni profesor Pravnog fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetima Rimsko privatno pravo i Srpska pravna istorija u penziji. Oblast njegovog naučnog interesovanja ide od antičke pravne istorije, u okviru radova posvećenih genezi pojedinih institucija Rimskog prava, pa sve do njihove recepcije u srednjovekovnoj Evropi i novovekovnoj Srbiji. Posle stručnog usavršavanja u Austriji (Štrobl/Beč) i Francuskoj (Strazbur), završio je specijalizaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta La Sapienza u Rimu (1987/88), gde je dobio nagradu Grada Rima (Il premio dal Comune di Roma). Kao član svetskog udruženja pravnih istoričara Societé Fernard de Visscher pour l´histoire des droits de l´antiquité (Brisel) i u organizaciji Associazione dei romanisti delll´Europa Centro-orientale e d´Italia (Rim), učestvovao je na međunarodnim romanističkim kongresima u Rimu, Beču, Pragu, Budimpešti, Rio de Žaneiru, Roterdamu, Madridu, Antaliji, Oksfordu, Napulju, Bolonji i dr. Svoja izlaganja publikovao je u najeminentnijim naučnim časopisima: Revue Internationale des Droits de l´Antiquité (RIDA), Bulettino dell’Istituto di Diritto Romano (BIDR) i dr. Za delo enciklopedijskog karaktera FORUM ROMANUM – Rimska država, pravo, religija i mitovi (Beograd 2005) dobio je nagradu Univerziteta u Beogradu, kao najbolji naučni rad za školsku 2005/2006. godinu. Od većih radova objavio je: Pravno uređenje srednjovekovne budvanske komune (Budva-Nikšić 1988, Beograd 2014²), Zakon kao izvor prava u antičkom Rimu nastanak i najraniji počeci  (Beograd 2014), kao i Rimsko privatno pravo (Beograd 2016, šesto izdanje). U okviru projekta Maks Plank Instituta iz Frankfurta i Pravnog fakulteta u Beču, publikovan mu je monografski rad: Nation-building and the Emergence of Serbian Lеgal Studies in the Ninetheen Century (Frankfurt am Mein 2017). Za naučnu monografiju Pravnički dometi pesnika Laze Kostića (Beograd 2018) dobio je 2019. godine Nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


18 + 20 =