Moderna galerija – Održan koncert Slobodanke Bobane Dabović „Oslobađenje tišine“

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U utorak 07. jula 2015. godine, u Modernoj galeriji u Budvi održan je koncert Slobodanke Bobane Dabović, pod nazivom „Oslobađenje tišine“.

Na programu su bila djela raznolika po karakteru i sastavu, a izvodili su ih: Slobodanka Bobana Dabović (klavir), Marko Simović (violina), Ana Živković (violina), Ilijana Blagojević (viola), Eden Sekulović (violončelo), Armin Čekić (udaraljke), Stefan Pavićević (klarinet) i Nikola Vučković (klavir).

 

Moderna galerija - Koncert Oslobadjanje tisine - 1

 

Slobodanka Bobana Dabović rođena je 04. maja 1990. godine u Podgorici (Crna Gora). Ljubav prema muzici pokazala je još od malih nogu. U jedanaestoj godini bilježi svoje prve javne nastupe u školskim priredbama.

Osnovno i srednje mužičko obrazovanje je stekla u školi za muziku i balet „Vasa Pavić“ u Podgorici, klavirski odsijek, u klasama prof. Miladina Peruničića i profesorke Anke Asanović.

Godine 2009. upisuje Akademiju umetnosti u Novom Sadu, muzički departman, smjer kompozicija, u klasi profesora Zorana Mulića. Prvu ozbiljnu kompoziciju je napisala u 19-oj godini. Kompozicija nosi naziv Ad Libitum Improvisando No.1 za klavir.

Godine 2013. stiče zvanje diplomirani kompozitor. Iste godine, uspješno upisuje master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Zorana Mulića. Godine 2015. stiče zvanje magistra odbranom rada Koncertni stav za simfonijski orkestar.

Kompozicije su joj se izvodile u okviru: festivala A fest u Novom Sadu; Klavirski praktikum (izvođač je bila ona sama) u Novom Sadu; projekta Kompozitorke iz sjenke u KIC-u “Budo Tomović” u Podgorici. Poznati crnogorski reditelj Momir Matović je upotrijebio djelove iz njene dvije kompozicije (Gedeceba iStražanik) za svoj film Jedan dan života. Takođe joj se klavirska kompozicija Ad libitum improvisando br.4 “Rukoveti”našla na CD-u u okviru časopisa Muzika klasika, koju je izvodila u okviru projekta Omaž Stevanu St. Mokranjcu u Novom Sadu.

 

Slobodanka Dabovic

 

Program je počeo izvođenjem dvije kompozicije Ad libitum improvisando br. 3, ,,Odjeci” (2013) i  Ad libitum improvisando br. 5, „Lesendro“ (2015). Kompozicije je na klaviru izveo Nikola Vučković.

 

Nikola Vuckovic

 

Ana Živković violina i Eden Sekulović violončelo izvele su Gudački duo „Gedeceba“ (2011).

 

Ana Zivković i Eden Sekulovic

 

Stefan Pavićević, klarinet i Nikola Vučković, klavir izveli su kompoziciju „Igra“ za klarinet i klavir (2011).

 

Stefan Pavicevic i Nikola Vuckovic

 

Eden Sekulović, violončelo, Nikola Vučković, klavir i Armin Čekić, tom-tomovi izveli su kompoziciju „Stražanik“ za violončelo, klavir i tom – tomove (2012).

 

Eden Sekulovic - Nikola Vuckovic i Armin Cekic

 
Marko Simović, violina, Ana Živković, violina, Ilijana Blagojević, viola i Eden Sekulović, violončelo izveli su kompoziciju Gudački kvartet br. 1, ,,Intonatori buke” (2013).
 

Marko Simovic - Ana Zivković - Ilijana Blagojevic i Eden Sekulovic

 

Završni dio koncerta obilježio je nastup Slobodanke Bobane Dabović na klaviru koja je izvela kompoziciju Ad libitum improvisando br. 4, ,,Rukovet” (2014).

 

Slobodanka Dabovic - 2

Koncert Slobodanke Bobane Dabovic

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS KONCERTA

 

Ljubitelji muzike u prepunoj Modernoj galeriji bili su oduševljeni izvođačima i kompozicijama Slobodanke Bobane Dabović, što su i izrazili burnim aplauzom na kraju svake kompozicije.

 

Posjetioci koncerta - 1

Posjetioci koncerta - 2

Posjetioci koncerta - 3