Moderna galerija – koncert slovenačkog umjetnika Tomaža Groma

 

U poneđeljak, 05. novembra 2012. godine u Modernoj galeriji u Budvi održan je koncert slovenačkog umjetnika Tomaža Groma.

Organizator je JU “Muzeji, galerija i biblioteka”, a suorganizator HG “Budvanska rivijera”.

 

Tomaž Grom je kontrabasista i kompozitor iz Slovenije. Kao improvizator posvećen je istraživanju tehnika muziciranja na kontrabasu uključujući i kombinacije sa elektoronskim medijima. Njegovo stvaralaštvo je obilježeno stalnim eksperimentisanjem u okviru sopstvenih zvučnih sposobnosti na principu spontanosti. Grom je svirao u različitim ansamblima raznorodne muzičke žanrove. Zadnjih godina sarađivao je sa sljedećim muzičarima: Seijiro Мurауаmа, Jonas Kocher, Michel Doneda Tao G. Vrhovec Sambolec, Pascal Battus, Zlatko Kaučič, Irena Tomažin, Samo Kutin, Vid Drašler, Neža Naglič, Andrej Fon… Učestvovao je na festivalima u Evropi i Kanadi. Pisao je muziku za teatarske, plesne i lutkarske predstave. Njegova dva performansa Bruto/Gross i Ništrc/Off-cuts uvršteni su u Artservis zbirku (projekt SCCA – Ljubljana). Od 2006. uključen je u koncipiranje i vođenje radionica elektro-akustične muzike i muzičke improvizacije koja se zove Maksimatika/Maximathics, a od 2009. godine i u radionicu Research/Reflection-Istraživanje/Razmišljanje (neidiomatska improvizacija). Umjetnički je direktor Zavoda Sploh, udruženja koje se bavi muzičkom produkcijom i performansima ali i edukacijom i izdavaštvom.

 

Koncert Tomaža Groma u Modernoj galeriji, publika je ocijenila kao zanimljiv, interesantan i neobičan. To je vjerovatno u ovoj sredini prvi koncert u kojem autor istražuje tehnike sviranja na kontrabasu, odnosno gdje on vrši određeni eksperiment. Kako sam napominje, nijedan koncert nije unaprijed pripremljen u smislu korišćenja notnog zapisa i slično, već se svaki koncert odvija spontano u duhu trenutnog raspoloženja, nadahnuća, inspiracije, naravno koristeći bogato znanje i iskustvo muziciranja na kontrabasu.

Nakon završetka koncerta, dio publike je izrazio interesovanje da učestvuje u performansu koristeći instalaciju koja je postavljena drugog novembra u istom prostoru gdje je održan koncert. Tomaž Grom je idejno osmislio performans i uradio kompoziciju za njega. Performans i koncert nijesu u direktnoj vezi, ali je autor rado prihvatio zahtjev posjetilaca da i on učestvuje u performansu, tako što je svirao na kontrabasu na osnovu generisanih digitalnih notnih zapisa koje su proizvodili učesnici performansa. Prikazujemo video zapis pojedinih djelova koncerta, a nakon toga i jedan dio izvedenog performansa.