Moderna galerija – Koncert kamernog tria “Triangulum”

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U petak, 17. jula 2015. godine, u Modernoj galeriji u Budvi, održan je koncert kamernog tria “Triangulum”. Trio čine: Nadica Ristić – oboa,  Davor Novak – klavir i Marko Simović – violina.

 

Trio Triangulum

 

Davor Novak svoje muzičko obrazovanje započinje u Podgorici u muzičkoj školi “Vasa Pavić”. Već kao srednjoškolac osvaja zapažena priznanja i nagrade na Republičkom i Saveznom nivou (SRJ). Diplomira na Muzičkoj Akademiji na Cetinju, gdje se trenutno nalazi na postdiplomskim studijama, takođe u klasi prof. V. Bočkarjova. Posebno su zapaženi njegovi solo recitali u CNP-u –Podgorica (u okviru redovne koncertne sezone), Kraljevskom Pozorištu “Zetski Dom” na Cetinju i u Kotoru, gdje ga muzička kritika prepoznaje kao već “formiranog” i veoma “perspektivnog” pijanistu. Nastupa i na festivalima kao što su Budva “Grad-Teatar, Decembarski Dani Kulture-Podgorica, Bar Guitar Fest, i u okviru koncertne sezone “Niksic Guitar Festivala”. Usavršava se u inostranstvu na seminarima kod eminentnih pedagoga: Boris Lvov, Michele Campanella, Joakim Achucaro, Valery Grohovsky i mn. dr. Trenutno se bavi pedagoškim radom u Srednjoj Muzičkoj Školi “Vasa Pavić” u Podgorici.

 

Davor Novak

 

Nadica Ristić je rođena u Skoplju, srednje muzičko obrazovanje završava u DMBUC “Ilija Nkolovski-Luj” u klasi prof.mr. Gordane Josifove Nedelkovske. Školovanje nastavlja na FMU u Skoplju takođe u klasi prof. Nedelkovske gde sa najvišim ocjenama diplomira i magistrira 2003. odnosno 2007.god. Kao značajniji nastupi u koncertnoj djelatnosti Nadice Ristić mogu se izdvojiti: solo resital na Jesenjim Muzičkim Svečanostima 2008. god., solo resitali u organizaciji Skopskog Kulturno-Informativnog centra u Skoplju i Tetovu 2004.god., Gevgelijsko Kulturno Leto 2010.god., kao i solo nastupi sa Makedonskom Filharmonijom 2001 i 2002.god. Nadica Ristić aktivno sarađuje i sa makedonskim kompozitorima, premijerno izvodeći njihova djela na Danima Makedonske muzike u Skoplju. Solistica je i članica Simfonijskog orkestra F. A. M. E. koji se bavi snimanjem filmske muzike i članica je Ladies Orchestra sa kojim nastupa kao solista od 2011.god.  Od 2001 do 2005.god. djeluje kao honorarni član Makedonske Filharmonije, a od 2005.god. aktivna je kao prva solo oboa Makedonske Opere i Baleta (MOB).Od 2007 god. Nadica Ristić se bavi i pedagoškom djelatnošću kao profesor oboe i kamerne muzike u DMBUC “Ilija Nikolovski-Luj” u Skopju, te profesor je oboe u muzičkoj školi “Vasa Pavić” u Podgorici.

 

Nadica Ristic

 

Marko Simović svoje muzičko obrazovanje započinje u Podgorici. Sa 15 godina upisuje Muzičku Akademiju na Cetinju u klasi prof. Romana Simovića gdje i diplomira sa najvišim prosjekom. Kao stipendista Vlade Crne Gore magistrira na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Nastupa kao solista i kamerni muzičar u: Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Njemačkoj i Belgiji. Od 2004.god. stalni je član orkestra “Symphony Orchestra of South Eastern Europe” sa sjedištem u Sarajevu, a pod patronatom Savjeta Europe i OSCE-a.

 

Marko Simovic

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS KONCERTA

 

Program

 1. S. Bach Trio Sonata c moll 
 • Largo
 • Allegro – Fuga
 • Andante
 • Allefro

 

 1. Destenay: Trio in b minor    
 • Allegro vivace
 • Andante non tropo
 • Presto

 

 1. Reinecke Trio a moll op 188 
 • Allegro moderato
 • Scherzo
 • Adagio
 • Allegro ma non tropo 

 

 1. Krdžić Trio za obou, violinu i klavir