Moderna galerija „Jovo Ivanović” – Izložba umjetnica Kristiane de Silva (Portugal) i Bojane Popović (Crna Gora)


U petak, 1. aprila 2022. godine u 19 časova u Modernoj galeriji „Jovo Ivanović” biće otvorena izložba umjetnica Kristiane de Silva (Portugal) i Bojane Popović (Crna Gora), pod nazivom „Between the lines“. Izložbu će zvanično otvoriti Jelena Đakonović, istoričarka umjetnosti.

„Izložba Between the lines je zajednički projekat mladih umjetnica Bojane Popović iz Crne Gore i Kristijane de Silve iz Portugalije. Njihova saradnja i razmjena iskustva započeta je u Lisabonu, što je i rezultiralo ovom postavkom koja ima za cilj objedinjavanje i spoj različitih individualnih percepcija koje čine jednu skladnu cjelinu i otkrivaju individualnu snagu. Saradnja ovog tipa daje jednu motivacionu snagu, podstrek i podršku samim umjetnicama, ali ta motivaciona energija kao da se prenosi i na samog posmatrača, i čini se da se sa jednom posebnom lakoćom može doživjeti sva ljepota jednog ovakvog umjetničkog događaja. Čini se takođe da se sa istom tom lakoćom prevazilazi i možda jedna generalna problematika vezana upravo za ovakav tip izložbe… izložbe gdje su predstavljeni radovi dva umjetnika. Mogli bismo reći da se ovakav tip izložbe u jednoj mjeri ipak razlikuje od individualne ili grupne izložbe. Individualna izložba je fokusirana isključivo na rad jednog umjetnika, dok grupna sa druge strane ima za cilj objedinjavanje radova, povezivanje kroz određenu zajedničku temu, ideju, dok izložba koju čine radovi dva umjetnika treba da nam predstavi i fokusira se istovremeno na tenziju i komunikaciju među umjetnicima, i na tu jednu kontradiktornost, odnosno na ono što ih povezuje i razdvaja, istovremeno upućujući posmatrača na ono što je esencijalno i objedinjavajuće. Na crtežima Bojane Popović uočavamo pojavni svijet koji je apstrahovan i dezintegrisan, u sekvencama se javlja skoro pa uobličen, čini nam se da ga prepoznajemo da bi ponovo u sljedećem trenutku nestao, ostavljajući utisak da je sve samo i bilo priviđenje i da ga zapravo nikada i nije bilo. Utisak koji nas obuzima na samom kraju jeste da to što radi, nije predstava stvarnosti već njegova misaona i duhovna projekcija, da apstrahovanje i dezintegracija stvarnosti, predmeta i predmetnog svijeta ima za cilj upravo slobodu, oslobađanje od svega što bi trebalo, moralo, od svega uobičajenog, od svega što je rutinsko, od svega što je navika, oslobađanje od naših očekivanja i pretpostavki. Navodi nas da prihvatimo novo i neočekivano, bez predubjeđenja o onome što bi moralo ili trebalo biti. Svoj imaginarni svijet Bojana nam približava kroz jedan linijski splet koji djeluje kao nered ograničenih perspektiva i nepravilnosti fragmenata koji se sasvim neočekivano u momentima uobličava. Demistifikacija objekta je nepotrebna, mnoga umjetnička djela ostaju tajna, mogli bismo reći da je to i cilj sam po sebi. Ono što jeste bitno je snaga i izražajnost koju emituju. Kristijana de Silva se sa svojim crtežima potvrđuje kao vješt portretista, koji ne oponaša viđeno nego traga za formom i suštinom svog doživljaja i uspijeva da sa minimalnim sredstvima dostigne maksimum izražajnosti. Ideja ovdje stoji ispred materije, deformisanje realnog radi pravilnosti višeg reda, potvrđujući samu suštinu umjetnosti. Njeni radovi nisu određeni kroz mjesto, vrijeme i prostor, njena figuracija je istovremeno i apstrakcija. Utisak je da ideja ima prevlast nad motivom. Njen crtež je eksperiment koji otkriva smjelost autora da dođe do adekvatnog i sasvim ličnog slikarskog izraza za svoje viđenje pojavnog svijeta. Bojana Popović i Kristina de Silva potvrđuju da su u pitanju umjetnice izrazitih stvaralačkih individualnosti, pristup umjetnosti individualan i različit, ali objedinjujuć u ideji da univerzalni duh i ne postoji drugačije nego kao individualni duh. Ova izložba nam pokazuje moć i širinu umjetnosti, slobodu kojom se izražava, mogućnosti kojima raspolaže. Jedino umjetnost ima tu privilegiju da obuhvati svijet po sopstvenom nahođenju, da obriše granice racionalnog i objektivnog a da i dalje stoji ispravna i istinita“, navodi se u tekstu kataloga koji potpisuje Jelena Đakonović, istoričarka umjetnosti.

Kristiana da Silva je rođena 1992. godine u Portu, Portugal. Osnovne studije na Akademiji likovnih umetnosti u Portu završila je 2017. godine. Magistrirala na Akademiji likovnih umetnosti u Lisabonu 2021. Učestvovala je u mnogim radionicama kao što su radionice sa djecom, u Udruženju Il CESTO, Genova Italija, 2020-2021 i radionica sa Joao Catarinom „Ver Paisagens” Porto, 2015. Volontirala je na „UrbanSketch Workshop” Porto 2018, radionici ljudske figure Atelier Almada Porto i na ,,Educative Pedagogic Formation 24UFC” na Univerzitetu Pegasus, Napulj, Italija 2022.

Bojana Popović je rođena 1990. na Cetinju. Osnovne i specijalističke studije slikarstva je završila na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Studijski je boravila na ETSU, Tenesi, SAD i Belas Artes, Lisabon, Portugalija. Trenutno pohađa magistarske studije slikarstva na ALUO, Ljubljana, Slovenija.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one + 13 =