Moderna galerija – Dokumentarna izložba novinara Stanka Papovića

 

Moderna galerija Budva 445

 
 
 

U Modernoj galeriji   7. oktobra 2013.godine otvorena je dokumentarna izložba novinara Stanka Papovića pod nazivom “Moji intervjui”.

 

Otvaranje izlozbe

 

Stanko Papović je rođen u Vilusima, opština Nikšić, 25. avgusta 1942. godine. Završio je Filozofski fakultet, grupa etnologija u Beogradu, 1969. godine. Radio je kao referent za etnološke spomenike kulture u Regionalnom zavodu za zaštititu spomenika kulture u Osijeku, 1970- 1972. Do 1998. bio je rukovodilac muzejske djelatnosti u Budvi, potom šef za propagandu Grada teatra, najprestižnijeg ljetnjeg festivala na prostoru bivše SFRJ, pa SRJ, zatim državne zajednice Srbije i Crne Gore i sada države Crne Gore. Član je Udruženja novinara Srbije i Crne Gore. Član je Odbora za etnologiju CANU. Stalni je bio saradnik beogradske „Politike“ od 1978. do 5. januara 2008. godine. Od tada je stalni saradnik podgoričkog lista „Dan“. Sarađivao je i u listovima „Pobjeda“, „Primorske novine“, „Politika Ekspres“, zatim sa beogradskim nedjeljnicima „Intervju“, „Vreme“, „Osmica“, „Ilustrovana politika“, NIN, Bazar i sa TV Budva. Autor je knjiga „Antička Budva“ sa dr Ljubišom Popovićem (1996), etnološke studije sela Podostrog (1998), publikacije „Ti grobovi nisu rake, već kolevke novih snaga (1999), „Ancient Budva (2001), engelsko izdanje, zatim knjige „Santa Marija izazov umjetnika“ (2000), ponovljenog i dopunjenog izdanja „Selo Podostrog- manastir Podmaine“ (2003) i knjige „Skeniranje duša“ (2006). Koautor je knjiga „Spomen obilježja Narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije, „Poslovni uspeh“ i „Pečat ličnosti. Od 1. oktobra 1972. godine živi i stvara u Budvi.

 

Stanko Papovic

 

Stanko Papović je tri decenije radio kao stalni dopisnik dnevnog lista “Politika”. U tom periodu je objavio na hiljade raznih vijesti, reportaža, rubrika i intervjua sa poznatim ličnostima. Ideja za ovu izložbu se javila, kako kaže autor, kad je shvatio da među svim tim sadržajima ima oko 150 intervjua sa najpoznatijim ličnostima iz zemlje i inostranstva.

O svojim motivima za ovu izložbu autor kaže: “Ova izložba je, između ostalog, nastala i u želji da se od zaborava otrgnu ljudi koji su svojevremeno uradili stvari koje su zasluživale da se nađu u novinama. Prije ove izložbe objavio sam knjigu “Skeniranje duša” 2006, godine. Podijeljeni po djelatnostima, hronološkim redom predstavljeni razgovori u toj knjizi i nа ovoj izložbi, moj su doprinos stvaranju slike o ovom gradu, јеr Budva nije samo najstariji grad na Jadranu, nju ne čine samo lijepe plaže i more, ona je duhovni centar u kome se sagledavaju i prelamaju naše sudbine, istorija i civilizacija”.

 

Izložbu je otvorila Mirela Čormaković, istoričarka umjetnosti. U obraćanju tokom otvaranja, posebno je naglasila onaj dio žurnalističkog rada Stanka Papovića koji se odnosi na intervjue i na tekstove o Budvi. Po njenim riječima prethodnica ove izložbe je knjiga “Skeniranje duša” u kojoj je autor objavio sve intervjue iz perioda dok je bio dopisnik “Politike”.

 

Mirela Cormakovic

 

VIDEO FRAGMENT SA OTVARANJA IZLOŽBE

 

DIO POSTAVKE

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 1

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 2

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 3

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 4

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 6

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 7

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 8

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 9

Dokumentarna izlozba novinara Stanka Papovica - 10

 

POSJETIOCI IZLOŽBE

Posjetioci izlozbe 1

Posjetioci izlozbe 2

Posjetioci izlozbe 3

Posjetioci izlozbe 4