Mladi iz Budve, Kotora i Herceg Novog učili o organizaciji kulturnih i zabavnih događaja


21. januar 2024. godine


Realizovana je dvodnevna obuka „Organizacija događaja“ za mlade koji se bave kulturom iz Budve, Kotora i Herceg Novog tokom ovog vikenda u Budvi (20. i 21. januar), a koju je organizovalo Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru.

Kao što je poznato, kvalitetna organizacija događaja iz domena kulture i zabave jedan je od centralnih zahtjeva današnjice za sve one koji djeluju u ovim poljima. Stoga će obuka opremiti polaznike/ce ključnim informacijama i kompetencijama za planiranje i izvođenje kulturnih i zabavnih manifestacija. Mladi će se učiti o tome kako koncipirati inspirativne i zanimljive event-ove, budžetirati ih, efikasno ih promovisati, te na koji način upravljati logistikom i evaluirati njihov uspjeh. Obuka je idealna prilika da se unaprijedi postojeće i stekne novo znanje za sve one koji žele da se bave ovim istovremeno kreativnim i zahtjevnim poslom.

Trener s kojim su učesnici/ce radili bio je prof. dr Edin Jašarović, menadžer u kulturi i medijima, producent brojnih domaćih i međunarodnih kulturnih projekata, autor mnogih naučnih i stručnih radova i publikacija, vanredni profesor i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju.

Obuka, kao i projekat u cjelosti, bili su namijenjeni prije svega mladima, kao i mladim profesionalcima u kulturi iz Budve, Kotora i Herceg Novog.

Podsjećamo, u pitanju je sedma od 10 planiranih dvodnevnih obuka iz raznih oblasti za mlade iz Budve, Kotora i Herceg Novog, koje krajem 2023. i početkom 2024. organizujemo u Budvi.

Detaljnije o obukama, kao i o samom projektu „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, možete se informisati na vebsajtu organizatora.

***

Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat „Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi“, podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2). ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, koje su podržale naš projekat, čineći klaster „Coastal Mates“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


thirteen − nine =