Lena Ruth Stefanović – Zbirka pjesama “Đavo, jedna neautorizovana biografija”

 

U srijedu, 27. juna 2012. godine na Trgu pjesnika održano je književno veče Lene Ruth Stefanović na kome je predstavljen njen dosadašnji rad kao i najnovija zbirka poezije “Đavo, jedna neautorizovana biografija”. Moderator književne večeri bio je Vlatko Simunović.

 

Književno veče na Trgu pjesnika

 

Lena Ruth Stefanović

 

Lena Ruth Stefanović rođena je u Beogradu. Diplomirala je ruski jezik i književnost na Univerzitetu Klement Ohridski u Sofiji, gdje je odbranila i magistarsku tezu iz savremene ruske književnosti. Studije kineskog jezika i kulture pohađala je na Beijing Language and Culture Universitety u Pekingu. Završila je Diplomatsku akademiju Gavro Vuković u Podgorici. Živi na relaciji Podgorica – Moskva, gdje je na doktorskim studijama na državnom institutu za ruski jezik A.S. Puškin. Piše kratke priče i do sada je objavila knjige Arhetip čuda i Lo triumpe. Bavi se književnim prevođenjem sa ruskog, bugarskog i makedonskog jezika.

 


Vlatko Simunović

 

Na početku književne večeri, Vlatko Simunović je predstavio Lenu Ruth Stefanović, za koju kaže da je za crnogorske uslove a i šire atipična književnica. Objavila je tri knjige. Knjige koje piše Lena Ruth Stefanović mogu se čitati kao presjek jevrejske tradicije i balkanske svakodnevice. Prethodno objavljene knjige Arhetip čuda (2006) i Lo triumpe (2008), po riječima Vlatka Simunovića, na neki način treba posmatrati kao period prilagođavanja autorke Crnoj Gori. Lena Ruth Stefanović na jedan nov način piše o onom najboljem u najgorima od nas i o najgorem u najboljima. Često piše o bolu, nevjeri i patnji i kako ističe Simunović, svijetlo i tama su kod nje nerazdvojni, kako u umjetničkom radu tako i u životu.

 

 VIDEO ZAPIS DIJELA KNJIŽEVNE VEČERI

 

 

Biografija Lene Ruth Stefanović preuzeta iz Monitora – online izdanje