Konkurs sa nagradu DROBNI PIJESAK – NAJBOLJI PAŠTROVSKI STUDENT 2013.

 

 

Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu otvara konkurs sa nagradu DROBNI PIJESAK – NAJBOLJI PAŠTROVSKI STUDENT 2013. u visini od 500,00 eura. Konkurs je otvoren od 23.10. do 15.11.2013. godine u kojem periodu svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu predati potrebnu dokumentaciju. Pravo prijave na konkurs imaju Paštrovići koji studiraju na državnim ili privatnim univerzitetima u Crnoj Gori i Srbiji.

 

Konkurs 2013

 

На основу Одлуке донесене на годишњој Скупштини Удружења Паштровића и пријатеља Паштровића „Дробни пијесак” у Београду (у даљем тексту Скупштина), одржане 27. новембра 2011. године, Скупштина усваја сљедећи

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ „ДРОБНИ ПИЈЕСАК”

НАЈБОЉЕМ ПАШТРОВСКОМ СТУДЕНТУ

Члан 1.

Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића „Дробни пијесак” у Београду (у даљем тексту: Удружење) на Скупштини одржаној 14. децембра 2002. године донијело је Одлуку да се установи награда „Дробни пијесак” најбољем паштровском студенту (у даљем тексту: Награда) која се додјељује једном годишње.

Члан 2.

Сврха Награде је oдавање признања, стимулисање и подршка најбољег паштровског студента.

Члан 3.

Награда се састоји од Повеље и новчаног износа o чијој висини одлучује Управни одбор Удружења (у даљем тексту: Управни одбор).

Члан 4.

Критеријуми за добијање Награде су сљедећи:

–          завичајна припадност Паштровићима (оба или један родитељ);

–          висока просјечна оцјена током двије узастопне године редовних основних, специјалистичких или мастер студија на државним или приватним универзитетима у Републици Србији или Републици Црној Гори;

–          постигнути резултати у ваннаставним активностима и

–          рад на очувању културне баштине Паштровића.

Члан 5.

Право конкурисања за Награду има и особа која је у току календарске године у којој се додјељује Награда завршила oсновне, специјалистичке или масрет студије.

Члан 6.

Документа потребна за пријаву на Конкурс су:

–          кратка биографија;

–          потврда о висини оцјена и просјеку током посљедње двије године студија;

–          материјал који свједочи о ваннаставним активностима студента и

–          мотивационо писмо

Члан 7.

            Кандидат/кандидаткиња се пријављује на Конкурс слањем потребних докумената на адресу Удружења.

Члан 8.

Отварање Конкурса се објављује у средствима јавног информисања и има рок о којем одлучује Управни одбор.

Члан 9.

            Пријаве кандидата/кандидаткиња разматра Комисија за додјелу Награде (у даљем тексту Комисија). Комисију сачињавају три члана Удружења, раније изабрана од стране Управног одбора.

Члан 10.

            Рад Комисије је јаван, а њеног предсједника бирају чланови Комисије. Секретар Комисије је секретар Удружења и нема право одлучивања о додијели Награде. Одлука о додјели награде (у даљем тексту Одлука) је донијета када о томе одлучи већина чланова Комисије. Током рада Комисије води се записник, а Одлука и њено образложење достављају се Удружењу, награђеном кандидату/кандидаткињи и факултету награђеног/е. Јавност рада Комисије може, поред секретара Удружења, обезбиједити и присуство предсједника Удружења или још једног члана Управног одбора.

Члан 11.

Комисија за свој рад одговара Управном одбору.

Члан 12.

Одлуку Комисије званично објављује предсједник Удружења у средствима јавног информисања.

Члан 13.

Свечано проглашење најбољег паштровског студента одржаће се на Паштровској вечери у Београду актуелне календарске године.

Члан 14.

На Конкурс се може јавити више пута, али је Награду могуће добити само једном.

Члан 15.

Правилник ступа на снагу седмог дана од дана усвајања на Скупштини.

Београд,                                                                                                Предсједник Удружења

27. новембра 2011. године                                                               Проф. др Павле Р. Анђус