JU Muzeji i galerije Budve – Izložbe i učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji

 

 

  1. april 2018. godine

 

Ovih dana, u JU Muzeji i galerije Budve, odvijaju se značajne aktivnosti. Između ostalog, treba posebno istaći dvije izložbe koje su otvorene 19. aprila i učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija između baštine, turizma i digitalne kulture“.

 

Izložba djela poklonjenih Modernoj galeriji (2015–2017)

U pitanju je izložba postavljena 19. aprila u Modernoj galeriji, koja je otvorena do 27. aprila. Posjetioci će imati priliku da pogledaju 19 likovnih radova – slike, grafike, skulpture – rađenih različitim tehnikama, koje su Galeriji, odnosno Ustanovi, poklanjali umjetnici koji su u periodu 2015–2017. u ovom prostoru imali samostalne izložbe. Ovom izložbom JU Muzeji i galerije Budve žele da bliže upoznaju širu javnost sa bogatstvom i reprezentativnošću umjetničkog fonda koji ova ustanova posjeduje, kao i da afirmiše kulturu poklona i darivanja umjetničkih djela, s obzirom na to da su svi autori koji izlažu u izlagačkim prostorima ove Ustanove u obavezi da, po realizaciji izložbe, jedan svoj rad poklone. U pratećem katalogu izložbe navedeno je da je osnovni cilj Moderne galerije organizovanje izložbi domaćih i stranih likovnih stvaralaca, između ostalog, i radi formiranja galerijskog fundusa. Autori čija su djela prikazana na ovoj izložbi su: Peđa Rakičević, Ivica Arandus, Petar Pićan, Savo Pavlović, Matz Nordstrom, Jelena Đurašković, Maja Čakalović, Balša Kalač, Jelena Trajković, Luka Dedić, Mile Albijanić, Bojana Popović, Zoran Petrušić, Mihailo Pavićević, Nataša Drešić, Milija Belić, Ivana Babić, Mladen Suđić i Miroslav Miro Šuković. Autorke koncepta izložbe su kustoskinje Tanja Jovetić, akad. slikarka, i Jelena Đakonović, istoričarka umjetnosti.

 

Izložba „Pejzaž kao motiv: iz fundusa Galerije ʼMarko Krstov Gregovićʼ“

Izložba „Pejzaž kao motiv“, postavljena je 19. aprila u Galeriji „Marko Krstov Gregović“ u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu i može se pogledati do 5. maja. Izložba predstavlja svojevrsnu tematsku postavku sa centralnim motivom krajolika kao takvog, kako onog prirodnog, tako i kulturnog pejzaža – viđenog okom umjetnika. Na njoj se mogu sagledati senzibiliteti autora i njihovo promišljanje prostora koji ih okružuje, kako spoljašnjeg, tako i unutrašnjeg. Postavku čini dvadeset i jedno umjetničko djelo različitog formata, rađeno različitim tehnikama (akrilik na platnu, ulje na platnu, akvarel, gvaš, olovka i tuš). Na izložbi je prikazan samo dio umjetnickih radova iz zbirki koje se čuvaju u ovom Spomen domu,  a zastupljena su djela savremenih likovnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva (Crna Gora, Srbija, Slovenija, Italija, Rusuja i Velika Britanija): Manja Valda, Miloš Mančić, Branimir Minić, Ivana Tiodorović, Miroslav Jovanović, Stevan Luketić, Snežana Crnoglavac, Boško Raičević, Jelena Milović, Kemal Ramujkić, Sergej Alduškin, Maurico Minarini, Sergej Alduškin, Vladan Ranđelović, Bata Mihailovic, Vernon Džons, Zdravko Mandić, Goražd Čelehovski, Dragan Tasić, Ljubiša Dimitrijević i Dragan Mijač Brile. Izložbu su koncipirali kustosi mr Dragan Mijač Brile i mr Milijana Istijanović, akad. vajari.

 

Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija između baštine, turizma i digitalne kulture“

Na poziv Hrvatske udruge povjesnih gradova i njenog predsjednika gospodina Jakova Vetme, direktorica JU Muzeji i galerije Budve, mr Lucija Đurašković, istoričarka umjetnosti, i njen kolega Dušan Medin, arheolog i master menadžer u kulturi, u ime Ustanove, učestvovali su na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Zajednička budućnost kulturne baštine: sinergija između baštine, turizma i digitalne kulture“, u hotelu Dubrovnik Palace 5* na Lapadu, 10. i 11. aprila ove godine. Konferencija je priređena u okviru Evropske godinu kulturne baštine (2018) i predstavlja jednu od niza aktivnosti Hrvatske udruge povjesnih gradova sa kojom JU Muzeji i galerije Budve i zaposleni već drugu godinu za redom sarađuju upravo na ovakvim međunarodnim konferencijama, naime godine 2017. prisustvovali su radu konferencije u Podstrani (Split), a 2018. takođe u Podstrani, kao i u Solinu i sada – Dubrovniku.

Lucija Đurašković i Dušan Medin, zajedno sa Dobrilom Vlahović, samostalnom savjetnicom za nepokretnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture Crne Gore, održali su drugog dana (11. april) stručno predavanje o nekropolama antičke Budve (helenističkoj i rimskoj), sistemu njihove normativne i institucionalne zaštite, kao i potencijalu koji imaju za kulturnu i turističku valorizaciju. Ovo predavanje bilo je dio programa obilježavanja jubileja JU Muzeji i galerije Budve – 80 godina od otkrića antičkih nekropola Budve (1938–2018), koji se realizuje uz podršku Opštine Budva, Turističke organizacije opštine Budva, kao i kroz sufinansiranje Ministarstva kulture putem Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore za 2018. godinu (kategorija popularizacija kulturne baštine).

Đurašković je na prezentaciji govorila o kulturnoj baštini Budve, posebno antičkim kulturnim slojevima, dokumentovanim u materijalnim, pisanim i usmenim izvorima. Između ostalog, istakla je: „Nesumnjivo da je kulturno nasljeđe budvanske regije u okviru spomeničke baštine Crne Gore veoma značajno i raznovrsno, što daje dovoljno elemenata za postojanje niza studija i publikacija sa naučno-istraživačkim prefiksom. Međutim, to nasljeđe, posebno antičko, još uvijek nije dovoljno istraženo, sabrano i sistematizovano, čemu bi ubuduće trebalo posvetiti posebnu pažnju. Među najznačajnijim arheološkim lokalitetima u Budvi izdvajaju se antičke nekropole (helenistička i rimska), smještene u samom centru današnje Budve, neposredno uz bedeme Starog grada“. Dalje, govorila je o istorijatu arheoloških istraživanja helenističke i rimske nekropole, od slučajnih otkrića krajem 1930-ih do sisematskih iskopavanja početkom 1980-ih, kao i nalazima koji su tamo pronađeni (s posebnim osvrtom na reprezentativnije primjerke), a upoznala prisutne sa i muzejima u zemlji i inostranstvu u kojima su danas pohranjeni i izloženi nalazi iz antičke Budve.

Dobrila Vlahović se, na ovoj prezentaciji, u ime Ministarstva kulture, osvrnula na normativnu zaštitu kulturnih dobara u Crnoj Gori od polovine XX vijeka naovamo, detaljnije prikazujući odredbe novog Zakona o zaštiti kulturnih dobara (2010), kao i seta podzakonskih akta koji regulišu ovu oblast, te ukazala na određene elemente koji se direktno tiču arheološke baštine. Potom, prikazala je novouspostavljeni model institucionalne zaštite kulture baštine u zemlji, upoznavajući prisutne sa ingerencijama novih institucija, posebno u kontekstu arheološke baštine i budvanskih nekropola, s obzirom na to da je u pitanju zakonom zaštićena baština – kulturno dobro. Takođe, govorila je i o mehanizmima podrške Ministarstva kulture kroz godišnje programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore, naglašavajući da je ove godine kroz Program podržan projekat obilježavanja jubileja od otkrića nekropola. Vlahović je, zajedno sa istaknutim inostranim ekspertima iz domena zaštite kulturne baštine, urbanizma, ekonomije, turizma i digitalnih medija, ispred Ministarstva kulture, uzela učešće i na zajendičkoj panel diskusiji, koja je tokom trajanja konferencije priređena.

Na samom kraju, Dušan Medin je predstavio značajnije inicijative i projekte vezene za antičku baštinu Budve koje je Ustanova realizovala tokom 2017. godine, kao i one čija je realizacija u planu u 2018. godini. Posebno se osvrnuo na program obilježavanja jubileja 80 godina otkrića antičkih nekropola, čija će centralna proslava biti priređena u novembru, oko Dana opštine Budva. Medin je, takođe, istakao da je glavni cilj prezentacije da se ukaže na višestruki značaj antičkih nekropola Budve, koje, osim donekle već prepoznatih kulturno-istorijskih i naučnih vrijednosti, posjeduju i ekonomski potencijal, još uvijek nedovoljno valorizovan, te ponudio određene smjernice u cilju bolje vidljivosti, promocije, interpretacije i zaštite, u skladu sa savremenim tekovinama i saznanjima.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


12 + 12 =