JU „Grad teatar“ uspješno implementirala projekat „Tournee“


U sklopu projekta “Theatres for tOURism developmeNt in Europe – TOURNEE”, koji je finansiran kroz trilaterarni program saradnje Evropske unije Italija – Albanija – Crna Gora, a čiji je JU “Grad teatar” partner, zajedno sa Opštinom Budva, u Budvi je u poneđeljak, 14.06.2021. godine, održan završni događaj. Završnom događaju su prisustvovali predstavnici JU „Grad teatar“, kao i predstavnici Turističke organizacije Budva i Opštine Budva.

Završni događaj je imao za cilj podsjećanje na najvažnije događaje, kao i na festivale i mnogobrojne radionice, koje su održane u sklopu ovog projekta, u Budvi, kao i u zemljama partnera.

Sveobuhvatni cilj projekta “TOURNEE” je uspostavljanje bliske saradnje između ključnih aktera u pozorišnom sektoru prekograničnog područja kroz stvaranje inovativnih kulturnih proizvoda i bolje valorizacije kulture jedne turističke destinacije. Tokom realizacije projekta uspostavljen je inovativni, strateški model razvoja i promocije uloge pozorišnih institucija, kao glavnog pokretača kulturnog, turističkog i ekonomskog rasta.

S obzirom na to da je jedan od ciljeva projekta bio i prevazilaženje sezonalnosti, kao i razmjena umjetnika i novih  umjetničkih djela, u periodu od 22.09.−25.09.2019. godine, u Budvi je održan festival, na čijem programu su se  nasla nova umjetnička djela “Grada teatra” i pozorišta iz albanskih gradova Tirane i Fjera, kao i  italijaskog pozorišta iz Barlete.

               Nakon Budve, održani su i festivali u  Italiji i Albaniji, sa ciljem  razmjene učesnika i predstavljanja novih pozorišnih djela italijanskoj i albanskoj publici.

U okviru projekta je dogovoreno i osnivanje „Jadransko-teatarske inicijative“, sa ciljem razvoja međuinstitucionalne saradnje, uključujući afirmaciju dramskog stvaralaštva Mediterana. S tim u vezi, potpisana su tri sporazuma o saradnji i to sa: Hrvatskim narodnim kazalištem “Ivan Pl. Zajc” iz Rijeke (Hrvatska), Gledališčem iz Kopra (Slovenija) i Istarskim narodnim pozorištem iz Pule (Hrvatska).

Nakon trogodišnje implementacije, projekat je uspješno završen, a njegova održivost će se ogledati u mogućoj saradnji sa zemljama i pozorištima, koje su bile dio ovog trilateralnog programa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × three =