Javna diskusija “Hajde da razgovaramo o kulturi”

Nevladino udruženja „Agora“ 20. novembra, u manjoj sali Akademije znanja, organizuje diskusiju o kulturnoj sceni Budve.

Organizator upućuje poziv brojnim predstavnicima kulturnih institucija, nezavisne kult. scene odnosno umjetnicima, nevladinom sektoru koji se direktno ili indirektno bavi kulturom, kulturnim djelatnicima i tsl. da učestvuju u diskusiji.

Javna diskusija, koja počinje u 19 časova, biće otvorena i za ostale građane Budve i snimljena u cijelosti.

NVO “Agora”, prema „preliminarnim“ reakcijama očekuje vrlo dobar odziv, a izražava želju da pokrene diskusiju o mnogim nagomilanim problemima u gradu, iz što više aspekata i pozicija (moći).

“Razgovor, nadamo se i konstruktivna rasprava, kreće od slučaja „FINALE EPK“ – Kako Budva nije postala Evropska prestonica kulture, te kako je finalna trka konkretno pokazala da postoji podijeljenost, da ne kažemo i interesne grupe među kult. pregaocima; finale je istovremeno ukazalo na mnoge slabosti i boljke, ali i pozitivne karakteristike lokalne scene”, kazali su organizatori.

“Čini nam se da bi diskusija mogla biti produktivna i imati odjeka, posebno jer se dešava uoči donošenja Programa razvoja kulture Opštine Budva i lokalnog Akcionog plana za mlade, pa je potrebno (ponovo) analizirati mnoštvo nedostataka koji se tiču kulture u BD”, ističu u Agori.

U NVO “Agora” pominju pojedine hronične boljke:

– nedostatak kulturnog centra i adekvatnog prostora za scenske umjetnosti, ne samo za „Grad teatar“;

– nepostojanje plana manifestacija i festivala, tačnije nekulturu preklapanja već godinama;

– nepostojanje valjane strategije razvoja i podrške vrijednim inicijativama i razrađenim idejama;

– uticaj političkih partija na tzv. kulturnu politiku „grada“ (pod navodnicima jer Budva već izvjesno vrijeme i nema osnovna obilježja Grada)

Izdvojićemo i probleme novijeg datuma:

– pokušaj urušavanja ugleda Festivala „Grad teatar“ (slučaj ekspanzije, ekstenzije i multimedijalne mutacije festivala koji okružuju GT)?!?;

– primjere „estradizacije“ kulturnih prilika u BD;

– množinu anahronih, nerijetko (kvazi)kulturnih sadržaja koji ostavljaju pogrešnu sliku, naročito među mladima, kako bi trebalo da izgleda i da se prezentuje kulturni događaj  godine 2023.

– višak dešavanja a manjak sadržaja, da ne kažemo vrijednosti, čak i posle sezone;

– neoglašavanje i netransparentnost rada Savjeta za kulturu …

Budite slobodni da kandidujete druge (važne) teme o kojima bi trebalo diskutovati.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen + 6 =