Grad Theatre City Budva – Konferencije za novinare povodom tekućih pitanja na festivalu

 

30. Festival Grad teatar - Natpis 550

 
 

Priprema, organizovanje i realizacija kulturnih sadržaja kakav je festival Grad teatar podrazumijeva niz problema koje treba riješiti prije, tokom i poslije održavanja festivala. Očigledno da su zapošljeni u Gradu teatru dorasli ovim problemima i uspješno ih rješavaju iz godine u godinu. Ipak, postoji jedan koji se svih ovih godina pokazao kao velika prepreka normalnoj realizaciji predviđenih programa. Naravno, radi se o problemu buke i to je nešto što ne može riješiti samo Grad teatar bez učešća drugih subjekata u gradu. Nedavno smo pisali o ovom problemu nakon izvedene predstave “Pogled s mosta” (http://butua.com/izvjestaji-reportaze/grad-teatar-budva-predstava-pogled-s-mosta/). Na ovaj način, htjeli smo da podśetimo na stari problem koji u velikoj mjeri dovodi u pitanje kvalitet festivala i napore zapošljenih da ovu značajnu kulturnu manifestaciju dovedu do kraja.

U utorak, 26. jula 2016. godine, održana je konferencija za novinare povodom tekućih pitanja koja se tiču održavanja programa 30, jubilranog, festivala „Grad teatar“. Konferencija je sazvana povodom problema sa bukom tokom održavanja programa 30, jubilarnog festivala „Grad teatar“. Saopštenje zapošljenih u Gradu teatru prenosimo integralno.

 

Press povodom buke

 

Saopštenje

Budući da svi naši napori da obezbijedimo tišinu tokom izvođenja programa „Grada teatra“ na otvorenim scenama u Starom gradu i širem području opštine Budva (zbog umjetničkih ansambala, ugođaja publike i predstavnika medija) ne nailaze uvijek na razumijevanje relevantnih subjekata kada je buka u pitanju, želimo da naglasimo sledeće:

„Grad teatar“ već trideset godina pokušava da utiče na obezbijeđivanje ako ne optimalnih, ono bar podnošljivih uslova za održavanje svojih programa, od kojih nijedan ne traje duže od dva sata;

„Grad teatar“ je ustaljeno vrijeme početka festivala pomjerio sa 10. jula na 20. jun, kako bi relevantnim subjektima omogućio da obavljaju svoju djelatnost u punom kapacitetu u danima popularno nazvanim „špic“ sezone“;

„Grad teatar“ je satnicu svojih programa (dramskih i muzičkih) pomjerio sa 22 časa na 21.30, kako bi relevantni subjekti bili u prilici da svoju djelatnost obavljaju u punom kapacitetu do 01h, do kada je i zakonom dozvoljeno puštanje muzike na otvorenom na teritoriji opštine Budva;

„Grad teatar“ je dio svojih glavnih programa, premijernih izvođenja predstava, izmijestio iz Starog grada, prvo na scenu iza Osnovne škole, pa na scenu u Svetom Stefanu, a sada u bečićko naselje Vještica, budući da rad na novim predstavama zahtjeva i vrijeme za probe, kako bi upravo relevantni subjekti nesmetano obavljali svoju djelatnost u punom kapacitetu i u danima kada nema programa festivala. Napominjemo da ni izmiještanjem predstava nismo riješili pomenuti problem, već smo naišli na nove oblike ometanja izvođenja predstava, koji su doveli i do kratkog prekida jedne od predstava;

„Grad teatar“ o problemima buke tokom godine razgovara i pregovara sa svim relevantnim subjektima u gradu: sa nadležnima u Opštini Budva, sa predstavnicima Komunalne policije, sa vlasnicima ugostiteljskih objekata u okolini scene između crkava;

„Grad teatar“ je i ove godine sa relevantnim subjektima načelno postigao dogovor da se, u periodu trajanja festivala tokom 16 dramskih i muzičkih programa, koji se održavaju na i oko scene između crkava, od ukupno 49, uvaži program „Grada teatra“ i muzika svede na razumni nivo koji ne bi ometao izvođenje pomenutih programa;

„Grad teatar“ podržava svaki od svojih programa i odgovoran je za sve okolnosti koje prate njihovo izvođenje.

Suvišno je dodati da sve navedeno opterećuje nesmetano planiranje, organizaciju i realizaciju festivala, nepotrebno uvećava festivalski budžet, ali i kreira negativnu sliku o festivalu, negativnu sliku o odnosu grada prema kulturi i negativnu sliku o Budvi uopšte među publikom, umjetnicima i predstavnicima medija.

Ovim putem dajemo do znanja publici, učesnicima festivala i građanima Budve da živimo sa svim problemima koji prate ovaj festival, da naši zaposleni svakodnevno trpe poniženja zbog stvari koje ne zavise od nas i na koje, pored svih napora, ne možemo da utičemo, ali da i dalje činimo sve što je u našoj moći da do pomenutih problema što manje dolazi.

Želimo da zahvalimo i svima onima koji razumiju našu borbu sa vjetrenjačama i pomažu nam u njoj.

Sve ostale javno molimo da uvaže datumar festivala koji smo dostavili i da nam, samo poštovanjem zakonskih propisa lokalne samouprave, pomognu da privedemo jubilarni, trideseti festival, svom finalu.

Zaposleni u JU „Grad teatar“

 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


13 + 11 =