Grad teatar – Predstava „Slučaj Vojcek Hinkeman“

 

Grad teatar 2013 - 445

 
 
25.07.2013.

GRAD TEATAR BUDVA

 

Bitef teatar, Beograd

Georg Bühner, Ernst Toller

SLUČAJ VOJCEK-HINKEMAN

Režija: Ana Tomović

 

U četvrtak, 25. jula 2013. godine, na sceni Između crkava, Stari grad Budva izvedena je predstava „Slučaj Vojcek-Hinkeman“, Bitef teatra iz Beograda, u režiji Ane Tomović.

 

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 1

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 2

 

Režija: Ana Tomović
Adaptacija i dramaturgija: Vuk Ršumović
Scenograf:  Ana Tomović
Kostimograf:  Momirka Bailović
Koreograf: Miloš Paunović

 

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 3

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 4

 

GLUMCI:

Nemanja Oliverić,

Milena Predić,

Damjan Kecojević i

Miloš Đorđević

 

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 5

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 6

 

O PREDSTAVI

Stapanje drama Vojcek Georga Bihnera i Hinkeman Ernsta Tolera u jednu celinu deluje sasvim logično, skoro da se nameće. Tematski, stilski i idejno, Bihnerovo remek-delo najavljuje, gotovo sto godina ranije, nemački ekspresionizam iz prvih decenija XX veka, a veza s komadom Hinkeman (1921) Ernsta Tolera je posebno izrazita i konkretna. U obe drame je, naime, junak (iz naslova) mali i obespravljeni čovek, profesionalni vojnik ili bivši regrut, koji se nalazi u sukobu sa svojim militarističkim, izrabljivačkim i licemernim okruženjem; sukob se prenosi i u privatni život, što dovodi, u oba slučaja, do fatalnog razdora u odnosu između junaka i njegove žene. Dramaturgija predstave Slučaj Vojcek – Hinkeman, ponajpre se zasniva na Tolerovom delu. Iz Vojceka je uzeto svega nekoliko scena i to između junaka i njegove nevenčane žene Mari, a kako bi se bacilo dodatno i drugačije svetlo na sličan odnos Hinkemana i njegove supruge Grete. Razlog za ovaj disbalans možda se nalazi u tome što je autore predstave najviše zanimao onaj aspekt Hinkemanove sudbine po kome se ona bitno razlikuje od Vojcekove, a to je tragedija vojnog invalida. Hinkemanov invaliditet ima posebnu dramsku težinu i simboličku vrednost: rat, ta najgluplja od svih glupih muških igara, oduzela je junaku upravo “muškost”, odakle i proističu glavni nesporazumi sa ženom.

Tolerov Hinkeman, napisan skoro jedan vek nakon Vojceka, nastao je pod direktnim uticajem tog Bihnerovog remek dela. U oba komada, iza ljubavne drame i preljube koje su u osnovi priča, stoji socijalni problem kao uzrok svih drugih problema. Očigledan je sukob pojedinca i sveta u kome je pojedinac – proleter, vojnik, običan čovek – predstavljen kao marioneta u rukama vladajućeg aparata, kao nesrećno i ugnjetavano biće kome je oduzeto svako dostojanstvo i koje mora da se ponižava do krajnjih granica ne bi li opstao i prehranio svoju porodicu. Oba junaka su usamljena u svom sukobu sa svetom i njihov ishod je nužno tragičan. Oni propadaju u dehumanizovanom društvu koje za njih ne mari i koje koristi njihovu nemoć. Slika sveta u obe drame je izvitoperena, nakazna, groteskna, i – nepromenljiva. Ne postoji nikakva nada da će se bilo šta promeniti i to je ono što je tako uznemirujuće. Nakon svih ratova kroz koje smo prošli, ovakva slika sveta je za mnoge učesnike tih ratova i njihove porodice u Srbiji realnost. Pitam se gde su oni, jer je njihov položaj postao tabu tema o kojoj javnost nema nikakav stav.  – Ana Tomović.

 

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 7

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 8

 

Georg Bihner rođen je 1813. godine. Bio je izrazito politički aktivan. Njegov kratki život obilježen je buntovničkom borbom za ljudska prava siromašnih. Svoje viđenje svijeta, uneo je i u svoje drame. Bihner, po prvi put u istoriji književnosti, na scenu ubacuje autentične proletere poput Vojceka. Njegovo dramsko stvaralaštvo je posebno, ne nadovezuje se na tradiciju koja mu je prethodila, niti ima svoje direktne naslednike. Umro je od tifusa u 23. godini.

 

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 9

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 10

 

Ernst Toler je rođen 1893. godine. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, i doživeo potpuni fizički i mentalni kolaps. Zbog svojih anarhističkih aktivnosti, uhapšen je i zatvoren. U zatvoru je napisao svoja   najpoznatija   djela,   među   kojima  i Hinkemana. 1933. godine nacisti ga zatvaraju. Čuvari u koncentracionom kampu su ga tjerali da jede svoje knjige i pije ricinusovo ulje. Bolujući od  teške  depresije,  izvršio je  samoubistvo vješanjem u hotelskoj sobi 22.  maja 1939. godine.

 

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 11

Predstava Slucaj Vojcek-Hinkeman - 12

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS