Grad teatar – Otvorena izložba „Mediteran u djelima crnogorskih slikara II“četvrtak, 1. avgusta 2019. godine, nastavljen je likovni program ovogodišnjeg festivala. U crkvi Santa Marija u Starom gradu, otvorena je izložba „Mediteran u djelima crnogorskih slikara II“ u izboru prof. dr Aleksandra Čilikova.  Izložba će biti otvorena od 01.08. do 30.08.

Prof.dr Aleksandar Čilikov, o izložbi čiji je autor, kaže: “Izložba radova u okviru likovnog programa budvanskog Grada teatra, naslovljena sa Mediteran u djelima crnogorskih slikara II, predstavlja nastavak projekta realizovanog 2018. godine, kada je publici i stručnoj javnosti bio prezentiran selektivni izbor djela doajena crnogorskog i ex-jugoslovenskog savremenog slikarstva.

U konceptu aktuelnog izložbenog projekta dominantno se tretiraju djela dvije grupe afirmisanih slikara. Prvu zastupaju ostvarenja starije generacije crnogorskih umjetnika, čini se na izvjestan način neopravdano zaboravljenih i pored evidentnih slikarskih kvaliteta. Njihove kreacije se kreću isključivo u sferama predmetnog slikarstva – realizma Luke Stankovića; ekspresionističkih konotacija u poetikama Ksenije Vujović Tošić, Danice Danje Đurović, Milenka Sindika i Darka Đurišića; sezanovskih pejzaža Vojislava Đokića i Mirka Kujačića, te prefinjenog kolorita Marija Maskarelija i Mila Pavlovića. Druga slikarska grupacija selektirana je najvećim dijelom iz redova aktuelnih umjetnika koji su egzistencijalno i profesionalno povezani sa primorskim regijama Crne Gore. U duhu apstraktnih i poluapstraktnih tendencija kreirani su radovi budvanskih slikara Darka Mandića, Dijane Lazović, Đorđija Boljevića, Marice Kuznjecov Boljević, Jelene Đurašković i Vasa Nikčevića dok je u centru interesovanja Jelene Papović i Sandre Đurbuzović ljudska figura. Grupi budvanskih autora apstraktnog izraza priključuju se i poetike dvije mlade autorke porijeklom sa sjevera Crne Gore – Tijane Gordić i Mirjane Marsenić. Među živim primorskim autorima najstariju generaciju predvode rafinirani pejzažista Savo Pavlović i Aljo Smailagić sa svojim magičnim realizmom. Selekciju ovogodišnje budvanske likovne manifestacije okončavaju dva rasna figurativca, crtača i slikara najplemenitijeg kova, Tivćani Ljubo Popadić i Momčilo Macanović.

Selektirani sastav, generacijski i stilski heterogen, u uvodnom tekstu krajnje sažeto opserviran, jedan je od mogućih izbora u okviru predmetne teme kojom su se bavili brojni crnogorski umjetnici – u tom kontekstu možda bi bilo poželjno u budućnosti predstaviti i druge kvalitetne domicilne autore, moguće i preko tretiranja užih tema poput Marina pejzažMediteranska žanr-scena, Morska flora i fauna.