Grad teatar – Izložba radova Maje Čakalović

 

 

U neđelju, 19. avgusta 2018. godine, u crkvi Santa Maria otvorena je posljednja izložba ovogodišnjeg izdanja festivala „Grad teatar“. Budvanskoj publici se predstavila crnogorska vajarka Maja Čakalović, serijom radova obuhvaćenih nazivom „Secta Tempus“. Izložba je otvorena do 29. avgusta.

Prof. dr Aleksandar Čilikov, konsultant za likovni program XXXII festivala, u pratećem tekstu o izložbi ističe: “U Čakalovićevoj umjetničkoj interpretaciji, preko upotrebe heterogenih skulptorskih materijala i tehnika, iskazuje se prefinjeni personalni stav kako prema uzorima iz prošlosti tako i u tretiranju intimističko-univerzalne simbolike, gdje se eliminiše opasnost od mogućnosti prostog replikovanja izgleda arhaičnih artefekata. Pri tom, jasno se uočavaju brojne skulptorske vještine i umijeća, što vodi ka utisku demonstracije tehničke perfekcije, koja u određenim segmentima nosi atribut virtuoznosti. Za realizaciju umjetničkog koncepta Maje Čakalović, naslovljenog sa ‘Secta – Tempus’ (lat. Secta dio, trag..; tempus vrijeme) čini se idealnim unutrašnji prostor drevnog hrama Santa Marije i to ne samo iz razloga atraktivnosti i specifičnih vizuelnih mogućnosti procesa sagledavanja”. 

Obrazlažući svoj izbor radova, Čakalović, između ostalog, ističe: “Izložbu ‘Trag vremena’ čini oko tridesetak radova iz četiri ciklusa, koji su nastaja­la unazad nekoliko godina. Svaki ciklus je značajan zbog materijala koji sam upotrijebila (drvo, metal, terakota i poliester), a pored skulptura na izložbi se mogu vidjeti i crteži i slike rađeni u klasičnim likovnim teh­nikama. Tokom traženja likovnog izraza i skulpturalnog rješenja, u samom početku javila se inspiracija u ženskim upotrebnim predmetima. Počela sam modelovati, istraživati i davati artistički smisao predmetima kao što su torbe, kaiševi, šalovi, korseti, a kasnije i ženski torzo što je dio ciklusa ‘Spolja, iznutra, svakodnevno kao umjetničko’. Nakon toga bavim se temom nakita što je dio ciklusa ‘Nakit-iskopine’ i nastojim da pokažem splet različi­tih, a opet sličnih stanja iz prethodnih radova. Kasnije, a sad već i najčešći motiv kroz moje radove je ‘Štit’, tretiran u istoimenem ciklusu, koji, kao predmet izvađen iz svog konteksta, stvara alegoriju i predstavlja zaštitu intelektualne misli, ideje mudrosti i umjetnosti. Za mene kao umjetnika taj motiv može predstavljati i jedan pose­ban unutrašnji psihološki mehanizam odbrane, „štita“ od stvarnosti, koji je svima nama potreban. Na izložbi pokazujem i dio skulptura iz ciklusa ‘Knjige’ započet u ovoj godini. 

Maja Čakalović rođena je 1987. u Baru. Sred­nju likovnu školu „Petar Lubarda“ i Fakultet likovnih umjetnosti, odsjek vajarstvo u klasi prof. mr Pavla Pejovića, završila na Cetinju, gdje je i nastavila magistarske studije. Imala je brojne samostalne izložbe u zemlji, a radovi su joj izlagani i na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2010.