Grad teatar – Izložba grafičarke Taide Jašarević

 

FINAL plakat GT 28 - 250

 
 

U poneđeljak, 21. jula 2014. godine, u crkvi Santa Marija otvorena je izložba grafičarke Taide Jašarević. Gošća iz Bosne i Hercegovine u Budvi po prvi put izlaže svoja ostvarenja iz ciklusa grafika nastalih u periodu od 2008. do 2013. godine. Izložbu je otvorio Merin Smailagić, umjetnički direktor Grad teatra.

 

Merin Smailagic i Taida Jasarevic

 

Taida Jašarević je diplomirala na Akademiji likovni umjetnosti u Bosni i Hercegovini, a magistrirala i doktorirala na Univerzitetu za umjetnost i dizajn u Jošibiju u Japanu. Izlagala je na više samostalnih izložbi, od Sarajeva, preko Češke, Poljske, Velike Britanije, pa do Tajvana, Kine i Japana. Za svoj rad nagrađivana je brojnim nagradama na izložbama i bijenalima Poljske, Češke, Tajvana, Japana, Kine. Članica je Univerzitetskog komiteta za grafičke studije u Japanu i Asocijacije likovnih umjetnika BiH.

 

Taida Jasarevic

 

U katalogu koji prati izložbu, kustos Branka Vujanović je zapisala sljedeće:

Taida Jašarević preispituje izražajne mogućnosti klasičnih tehnika i digitalnih tehnologija i otkriva nove kreativne dimenzije u procesu nastanke slike. Slika u digitalnoj formi je poput vode, promjenjiva unutar same sebe, nudeći sve oznake stvarnog iako mu ne pripada. I poput vode, slika u svojim dubinama ne nosi prazninu koja se prikriva simulakrumom, već bogatstvo neistraženih značenja. Značenja koja izmiču pogledu, umjetnica nastoji iznijeti preispitujući sam proces nastanka i transformacije slike. Slike sakupijene iz različitih izvora, kao što su elektronski mikroskopi, internet, fotografski aparat, video zapisi, crteži, re-kreiraju se putem kompjuterskih softvera. Slojevi (layers) se preklapaju, grade složene kompozicije i otvaraju prostore za nove i neočekivane afekte i tumačenja.

Ciklusu “Crna voda” pripada i serija radova pod zajedničkim nazivom “L’Autre Monde”, nastala tokom 2006 i 2007. godine. U ovoj seriji slike su formirane kao otisci kopija – otisci pretisaka provučenih kroz kopir mašine. Mehaničko-mašinska komponenta kreativnog procesa, kroz koju slika dobija novu likovnost, takođe posjeduje specifičnu značenjsku dimenziju: kroz mrežu nastalu ponavljanim pretiskivanjem i kopiranjem naslućuje se dimenzija neuhvatljive traumatske srži svake slike.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA:

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 1

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 2

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 3

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 4

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 5

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 6

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 7

Grad teatar Budva - Izlozba grafika Taide Jasarevic - 8

 

Posjetioci na otvaranju - 1

Posjetioci na otvaranju - 2

Posjetioci na otvaranju - 3

Posjetioci na otvaranju - 4