Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ – Završen projekat “Etno lab” 3Projekat „Etno lab 3“ – multidisciplinarno terensko istraživanje običaja, muzičke i plesne tradicije Paštrovića, Budve  i Grblja je održan i sa uspjehom realizovan početkom februara aktuelne godine. Ovaj projekat, treću godinu zaredom, organizuje Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, a sufinansira Opština Budva putem Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, dok su podršku pružili JU Muzeji i galerije Budve, JU Centar za kulturu Kolašin i Centar za izučavanje i revitalizaciju traicionalnih igara i pjesama – CIRTIP (Kolašin).

Porodica Srzentić u Carigradu, početak XX vijeka

Projektu „Etno lab“ je i ove godine svojim učešćem doprinijelo više referentnih stučnjaka i istraživača u domenu kulturne baštine, muzičke i plesne tradicije, iz Crne Gore i Srbije: Davor Sedlarević, spec. vaspitač tradicionalnih igara (JU Centar za kulturu Kolašin – KUD „Mijat Mašković“), koji je ujedno bio i rukovodilac ovogodišnjeg istraživanja, dr Ana M. Zečević, teoretičarka muzike i teatrološkinja iz Beograda (profesorka Muzičke škole „Josip Slavenski“ u Beogradu), Danica Šćepanović (JU Centar za kulturu Kolašin – KUD „Mijat Mašković“), višegodišnja istraživačica nematerijalne kulturne baštine kolašinskog kraja, Katarina Popović, studentkinja master studija etnomuzikologije na Akademiji umjetnosti u Banja Luci (profesorka u Školi za osnovno muzičko obrazovanje Budva), Dušan Medin, arheolog i master menadžer u kulturi, doktorand arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog univerziteta u Kopru (projekt-menadćer Društva za kulturni razvoj „Bauo“), kao i Mila Medin, izvršna direktorica Društva za kulturni razvoj „Bauo”, koja tokom posljednjih godina aktivno učestvuje u istraživanju nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, a koja je i ove godine bila koordinatorka projekta. Stručna saradnica na projektu je bila doc. dr Zlata Marjanović, etnomuzikološkinja iz Pančeva (zaposlena na Akademiji umjetnosti u Banja Luci), a stručnu podršku pružio je i prof. Predrag Šušić, rukovodilac KUD-a „Nikola Đurković“ iz Kotora, istraživač bokeljske plesne tradicije. Društvo „Bauo“ je i na ovom istraživanju  imalo svesrdnu pomoć nekoliko volontera iz Petrovca i Grblja.

U toku ovogodišnjeg projekta sprovedena su terenska istraživanja i prikupljena je vrijedna građa o nematerijalnoj baštini ovog kraja (s fokusom na muziku, ples i običaje) i to putem razgovora-intervjua sa više Paštrovića, Budvana i Grbljana. Takođe, rađeni su popisi i obrada audio i video snimaka prikupljenih tokom prethodna dva „Etno lab“-a (2017. i 2018), a realizovana je u Petrovcu i radionica o paštrovskim plesovima na kojoj je demonstrirano nekoliko plesova rekonstruisanih prema snimljenim kazivanjima, koju je vodio Davor Sedlarević.

Za posljednje tri godine, koliko se, uz podršku Opštine Budva, održava međunarodni multidisciplinarni projekat „Etno lab“, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ angažovalo je oko 15 referentnih stručnjaka, naučnika, istraživača i stvaralaca iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, koji s profesionalnog aspekta potiču iz više različitih oblasti kultune baštine i svaralaštva (etnomuzikologija, etnokoreologije, etnologija, antropologija, arheologija, muzikologija, menadžment kulturne baštine), a koji su putem direktnog susreta i razgovora s oko 50 kazivača starije i srednje životne dobi – mještana Paštrovića, Budve, a od ove godine i Grblja.

Na ovaj način, kao i zahvaljujući prethodnim višegodišnjim terenskim enomuzikološkim istraživanjima dr Zlate Marjanović, prikupljena je izuzetno obimna građa audio, video, foto, narativnog i drugog materijala, kao i više starih zapisa i fotografija, koji se obrađuju, analiziraju, predstavljaju na konferencijama u zemlji i inostranstvu, publikujju u stručnoj, naučnoj i popularnoj štampi, prezentuju na internetu i na druge načine čini dostupnim najširoj zainteresovanoj javnosti. Ono što je još značajnije – zahvaljujuči terenskim snimcima, stare prakse, znanja i vještine kojima obiluju navedeni primorski krajevi – time se bolje spoznaje, čuva i „prenosi“ novim generacijama, kako bi nastavila da „traje“ i postoji, kao što je i vjekovima do sada. To je upravo jedna od misija Društva za kulturni razvoj „Bauo“, što je u skladu i s nazivom Društva – „buao“ (škrinja, sanduk, kofer – koji čuva i kojim se nešto dalje prenosi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × five =