Društvo za kulturni razvoj “Bauo” – Konferencija “Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi”


NVO Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru, u svom gradu, u hotelu “Palas” od 4. do 6. marta organizuje veliku trodnevnu međunarodnu multidisciplinarnu konferenciju “Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi“, na kojoj će, uživo ili online, učestvovati 40 eksperata iz različitih oblasti – od umjetnosti i kulture do ekonomije i biznisa iz devet evropskih zemalja (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rusija i Italija).

Svečano otvaranje konferencije biće upriličeno u petak, 4. marta, s početkom u 10 časova, u hotelu “Palas”, a svi zainteresovani predstavnici medija, institucija i organizacija, kolege iz različitih sektora, kao i najšira javnost koju ova problematika zanima – dobrodošli su da prate rad cijele konferencije, s obzirom na to da je ista otvorenog tipa. Osim prisustva uživo, moguće je pratiti i cjelokupni program skupa online putem (Zoom platforma), a više informacija o detaljima programa biće objavljeni narednih dana.

Napominjemo da je u pitanju prvi naučni i stručni događaj ovako širokog internacionalnog nivoa i s ovako brojnim učesnicima, u trajanju u tri dana, koji se organizuje u našoj zemlji, a da je posvećen isključivo sinergiji kulturne i prirodne baštine i sve brže rastućeg sektora kulturnih i kreativnih industrija (izdavaštvo, mediji, multimedija, nove tehnologije, kompjuterske igrice, internet aplikacije, komunikacije, marketing, advertajzing, dizajn, modna industrija…). 

“U periodu tranzicije od kapitalističkih ka postkapitalističkim društvima djelatnosti koje su ranije shvatane kao (pretpostavljeno) neprofitne, kao što su kultura i umjetnost, počele su da se percipiraju i kao ekonomski resurs, a njihove masovne interpretacije, definisane kao “kulturne” i/ili “kreativne” industrije, ulaze u period naglog razvoja.  Upravo prepoznavajući značaj i potrebu umrežavanja “tradicionalnih” sektora koji se bave kulturom i umjetnošću (javna uprava, javne ustanove kulture, NVO sektor, stručnjaci u kulturi, umjetnici i stvaraoci…) s novim tehnologijama i drugačijim potrebama aktuelnog tržišta, ova konferencija će nastojati da ukaže na široki spektar mogućih puteva, ali i stranputica, kojima se možemo kretati (a nekada i izgubiti) sa željom da ekonomski valorizujemo, komercijalizujemo i u novim medijima promovišemo bogato kulturno i prirodno nasljeđe. Očekujemo da će 40 učesnika i učesnica iz zemlje i inostranstva, na multidisciplinaran, interdisciplinaran i transdisciplinaran, a nadasve na kreativan i konstruktivan način – doprinijeti pružanju odgovora, ali i otvaranju novih pitanja o ovoj sve zastupljenijoj temi u javnom diskursu” – zapisali su prof. dr Ljiljane Gavrilović, etnološkinja-antropološkinja iz Beograda, i mr Dušana Medina, arheolog i menadžer u kulturi iz Petrovca na Moru, predsjednica i član Programskog odbora konferencije.

Kao relevantni partneri na ovom projektu prepoznati su akteri lokalne kulturne scene iz naše opštine – javne ustanove kulture i prosvjete: JU Muzeji i galerije Budve, JU Narodna biblioteka Budva i Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, te nevladina organizacija s kojom Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ od svog osnivanja 2016. godine aktivno i uspješno sarađuje – Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina. Neophodna finansijska potpora za realizaciju ove projektne ideje pružena je od Opštine Budva putem Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama u 2021. godini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen + 6 =