Društva za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru – Veoma uspješna 2022. godina

 

Društvo Bauo završilo je veoma uspješno proteklu godinu, sa nizom kvalitetnih projekata. Tokom 2022. godine, između ostalog, realizovali su sljedeće značajnije projekte/aktivnosti:

1) monografija dr Mirjane Blagojević. advokatice i istoričarke prava iz Beograda, “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta” (drugo izdanje, 2021), koju su objavili izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, promovisana je u Herceh Novom u saradnji sa JU Gradska čitaonica i biblioteka Herceg Novi i JUK Herceg Fest (26. februar) i u Ulcinju u saradnji sa JU Centar za kulturu (1. mart).

2) u petrovačkom hotelu “Palas” od 4. do 6. marta organizovana je međunarodna multidisciplinarna konferencija po pozivu “Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi”, na kojoj je, uživo i online, učestvovalo 40 eksperata iz različitih oblasti – od umjetnosti i kulture do ekonomije i biznisa – iz devet evropskih zemalja (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rusija i Italija). Izlaganja sa skupa su snimljena i postavljena na Youtube kanal Društva. Partneri na projektu bili su JU Muzeji i galerije Budve, JU Narodna biblioteka Budva, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, kao i Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina. Neophodna finansijska potpora za realizaciju ove projektne ideje pružena je od Opštine Budva putem Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama u 2021. godini;


Dio učesnika i posjetilaca posljednjeg dana konferencije
o kulturnim i kreativnim industrijama i baštini,
Petrovac na Moru, 6. mart 2022.

3) monografija “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta” (drugo izdanje, 2021), autorke dr Mirjane Blagojević, predstavljena je u KIC “Budo Tomović”, uz podršku firme „Bijeli Pavle“ d. o. o. iz Danilovgrada (24. mart);

4) predavanje dr Mirjane Blagojević u vezi s nedavno objavljenom monografijom o pomorskom pravu Kotora i Dubrovnika prema odredbama njihovih statuta na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica u Podgorici (24. mart);

5) pružena je podrška Udruženju Paštrovića (u osnivanju) da se ponovo u Petrovcu na Moru organizuje i realizuje “Paštrovska večera”, održana 1. aprila u hotelu “Palas”, prilikom čega su kao donacija na nagradnoj lutriji poklonjena izdanja Društva “Bauo”;

6) predstavnici Društva “Bauo” učestvovali su na obuci “Upravljanje projektnim ciklusom – PCM za NVO” koju je organizovao UNDP Montenegro u saradnji s Opštinom Budva u Omladinskom klubu (6. i 7. april);

7) tokom aprila realizovano je online anonimno istraživanje o stavovima javnosti o obilježjima nesreća u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori, a sve sa ciljem dodatnog skretanja pažnje na pitanje bezbjednosti u saobraćaju;

8) tokom aprila realizovano je online anonimno istraživanje o mogućnostima zaštite životne sredine kroz kulturne i umjetničke prakse za djelatnike/ce u kulturi/umjetnosti iz Budve, Kotora, Tivta i Herceg Novog, s ciljem da se sagledaju stavovi javnog mjenja po ovom pitanju;

9) u atrijumu Samostanskog kompleksa Sv. Nikole na Prčanju predstavljena je monografija “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo Kotora i Dubrovnika po odredbama njihovih statuta” (drugo izdanje) dr Mirjane Blagojević (8. jul);

10) Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore putem Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore, podržalo projekat “Evidentiranje, mapiranje i valorizacija obilježja saobraćajnih nesreća na drumovima Crne Gore” podnosioca Društva “Bauo”, čija je realizacija otpočela septembra 2022. godine i trajaće godinu dana;

11) na završetku 20. Međunarodnog sajma knjiga “Trg od knjige” u Herceg Novom, izdavačkoj kući HeraEdu iz Beograda i Društvu za kulturni razvoj „Bauo“ dodijeljena je Plaketa za izdavački poduhvat godine za objavu monografije dr Mirjane Blagojević “Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredabama njihovih statuta” (28. jul);

12) predstavnici Društva “Bauo” učestvovali su na 8. Etno-kampu Kolašin posvećenom istraživanju muzičke i plesne tradicije kolašinskog kraja, a koji su organizovali JU Centar za kulturu Kolašin, KUD „Мijat Mašković“ i  Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP Kolašin (1-7. avgust):

13) stručni skup “Povratak vinogradarstvu i maslinarstvu u Paštrovićima”, na inicijativu Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni Pijesak”, a u saradnji i organizaciji sa JU Muzeji i galerije Budve i Društva za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru (19. i 20. avgust) u Spomen-domu “Reževići” u Reževićima;


Strucni skup Povratak vinogradarstvu i maslinarstvu u Pastrovicima,
19-20 avgust 2022 (foto Miroslav Grubic)

14) desetak izdanja Društva za kulturni razvoj “Bauo” našlo se na policama ovogodišnjeg, Drugog festival knjiga – humanistike, kulture i umjetnosti u Crnoj Gori – FeskK Kotor – “PAZI ŠTO ČITAŠ!” u Staklenoj galeriji JU Kulturni centar “Nikola Đurković” u Starom gradu Kotoru, uz podršku Opštine Kotor, a po licenci i konceptu izdavačke kuće HeraEdu iz Beograda (6. do 8. septembra);

15) stručna i tehnička podrška realizaciji programa Dana Osnovne škole “Mirko Srzentić” u Petrovcu na Moru, konkretno, dokumentarne izložbe “Sjećanje i nezaborav” autorke dr Mile Medigović Stefanović prikazane u petrovačkom Spomen-domu “Crvena komuna” (9. oktobar);

16) predavanje i radionica mr Milica Stanić Radonjič “Rodne uloge u animiranim filmovima nekada i danas” sa đacima JU Osnovna škola “Mirko Srzentić” u Petrovcu na Moru, održano u saradnji sa Društom za kulturni razvoj “Bauo” i NVU “Eduteka” Budva (29. novembar);

17) u skladu sa članom 19 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Društvo “Bauo” i Institut za vunu Crne Gore iz Nikšića, uz podršku brojnih stručnjaka, podnijeli su inicijativu Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra od lokalnog značaja na pokretnoj kulturnih baštini – muškom i ženskom tradicionalnom odijevanju Paštrovića (tzv. paštrovska nošnja) (2. decembar);

18) predstavnik Društva “Bauo” uzeo je učešće na konsultativnom sastanku sa organizacijama civilnog društva iz južne regije Crne Gore, koji je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO i Resursni Centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO 3) na Zapadnom Balkanu i Turskoj i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (2. decembar);

19) predstavnici Društva “Bauo” uzeli su učešće na trodnevnoj obuci “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima” u Podgorici koji su organizovali Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO i Blue Coach iz Podgorice (7-9. decembar);


Sa obuke razvoj planja upravljanja ljurskim resursima
CRNVO, Podgorica, 7-9 dec 2022 (foto CRNVO)

20) putem Javnom pozivu Opštine Budva za dodjelu podsticaja u razvoju poljoprivrede u 2022. godini, Sekretarijat za privredu odobrio je Društvu “Bauo” sredstva za podsticaj promocije poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda kroz projekat “Znanjem do bolje popljoprivrede, poljoprivredne proizdovnje i održivog ruralnog razvoja na teritoriji opštine Budva“, koji se realizuje u saradnji s Udruženjem Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni Pijesak“;

21) putem Javnog poziva Turističke organizacije opštine Budva za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara, podržan je projekat “Tragom arhivske građe o Stjepanu Zanoviću” podnosioca projekta Društva “Bauo” i partnera JU Narodna biblioteka Budve; projekat će otpočeti s implementacijom januara 2023. godine i trajaće 12 mjeseci;

22) putem Javnog poziva Turističke organizacije opštine Budva za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara, podržan je projekat podnosioca Dušana Medina “Monografija o kulturnim dobrima, kulturnoj baštini i kulturnoj istoriji Petrovca na Moru”, koji će se realizovati u partnerstvu sa Drušvtom “Bauo” i JU Narodna biblioteka Budve; projekat će otpoćeti s implementacijom januara 2023. godine i trajaće četiri mjeseca;

23) realizovano anonimno online istraživanje “Raznolikošću do društva ravnopravnih” o kvir umjetnosti, kulturi i kulturnoj baštini u Crnoj Gori, s ciljem da se afirmacijom raznolikosti, ljudskih i manjinskih prava i sloboda doprinese stvaranju društva ravnopravnih u našoj zemlji (decembar);

24) realizovano anonimno online istraživanje o plesu (igri) kao umjetnosti i/ili sportu, s ciljem da se u javnom prostoru podigne nivo svijesti o plesu (igri) kao društvenim, kulturnim i sportskim fenomenima i praksama, zdravim za ljudsko tijelo i duh, ali i za socijalizaciju među članovima i članicama društva; realizovano u saradnji sa Centrom za izvučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina i Royal Ballet of Montenegro iz Budve (decembar);

25) putem Javnog konkursa Opštine Budva za raspodjelu sredstava NVO za 2022. godinu, podržan je projekat Društva “Bauo” pod nazivom “Zaštita, očuvanje i promocija kulturne baštine putem novih tehnologija”, koji će se realizovati u trajanju od četiri naredna mjeseca, u partnerstvu sa JU Narodna biblioteka Budva, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, kao i NVU Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina;

26) održan online skup “Znanjem do smanjenja etničke distance i bolje inkluzije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo” u saradnji sa Centrom za izvučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašin (29. decembar);

27) realizovan online razgovor o pristupačnosti javnih prostora na teritoriji opštine Budva osobama s invaliditetom s Admirom Skenderijem, izvršnim direktorom NVU “Jednaki pristup – Crna Gora” / EAMNE iz Budve (31. decembar);

28) krajem 2022. objavljena su tri broja “Limesa plus: časopisa za društvene nauke i humanistiku” – klasifikovanog kao vrhunski naučni časopis od nacionalnog značaja (izdavač Hera Edu, Beograd), a sva tri broja, koja je uredio uredio Dušan Medin, posvećena su kulturnim i kreativnim industrijama, digitalizaciji i nasljeđu. Neki od radova objavljeni u ovim brojevima “Limesa plus”, u kraćoj verziji, saopšteni su na međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji po pozivu “Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi”, koju je Društvo “Bauo” organizovalo u Petrovcu na Moru 4-6. marta prošle godine;

Osim navedenog, vršeno je apliciranje za finansijska sredstva na brojne javne konkurse i pozive kod nacionalnih i lokalnih institucija, održana su brojna gostovanja u medijima, te realizovne razne tekuće i druge aktivnosti.

Takođe, krajem godine, nakon drugog mandata rukovođenja Društvom na mjestu izvršne direktorka, Mila Medin se povuka s te funkcije i postala projekt-menadžerka Društva, dok je raniji projekt-menadžer, Dušan Medin, na Skupštini Društva održanoj 1. decembra 2022. godine – izabran za novog izvršnog direktora ovog nevladinog udruženja u mandatu od tri godine.


Novi izvršni direktor Drušva za kulturni razvoj Bauo
– Dušan Medin (foto Dušan Milenković)

Društvo Bauo planira da u 2023. godini nastave započeti rad na projektima koje su podržale nacionalne i lokalne institucije, ali i još niz drugih projekata i aktivnosti, o kojima će, kao i do sada, javnost biti blagovremeno obavještena putem naših saopštenja i društvenih mreža.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 − one =