Dr Radoslav Rotković – Promocija romana “Ja, Tolstoj i Hitler”

 

U Modernoj galeriji u Budvi u petak, 08. juna 2012.godine održana je promocija romana “Ja, Tolstoj i Hitler”, akademika dr Radoslava Rotkovića. Moderator je bio književnik Miraš Martinović. U promociji knjige je učestvovala i Stanka Rađenović, organizator književnog programa.

 

 

Sa promocije romana “Ja, Tolstoj i Hitler”

 

Akademik dr Radoslav Rotković

 

Na početku promocije, Stanka Rađenović organizator književnog programa, upoznala je prisutne sa biografijom akademika dr Radoslava Rotkovića.

Radoslav Rotković (1928) diplomirao je slavistiku u Zagrebu 1953. a političke nauke u Beogradu 1974. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. sa temom “Oblici i dometi bokokotorskih prikazanja”. Član je Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Crnogorskog PEN centra, Matice crnogorske i Instituta za crnogorski jezik i književnost. Objavio je preko 40 knjiga: romana, drama, istorijskih monografija, prevoda. Od romana najvažniji su: “Suma sv. Leonarda”, “Zalog”, “Srećni čovjek” i “Ja, Tolstoj i Hitler” (o unuku St. M. Ljubiše).

Od budvanskih pisca objavio je izabrana djela K. Ivanovića i Stefana Zanovića. Pisao je i o Miroslavu Zanoviću, Antunu Kojoviću. O St. M. Ljubiši objavio je prvo knjigu “Tragajući za Ljubišom”, a zatim u dvije knjige priredio je njegova pisma, govore, članke, prevode i poemu “Boj na Visu” u kritičkome izdanju CANU.

Dobio je Trinaestojulsku nagradu 2010. za “Jezikoslovne studije”, Zlatni vijenac Petrovića od DANU, Trinaestonovembarsku nagradu Cetinja za zbornik “Sazdanje Cetinja” 1984. i mnoge druge.

 

Stanka Rađenović, organizator književnog programa

 

Nakon biografskih podataka, Stanka Rađenović je navela i dio recenzije dr Čedomira Bogićevića, u kojoj između ostalog  on kaže: “To je čudesna simbiotika u ovome romanu koji pretresa pitanja civilizacije, istorijskih zakonitosti, odgovornosti socijabiliteta za ljudska nedjela, koja nadilaze subjektivnu krivicu, i tretira pitanje moralnosti, pravde i pravičnosti, slobode i ropstva, a to može samo autor kakav je Radoslav Rotković, koji je u svojoj stvaralačkoj djelatnosti objedinio sve fenomene ljudskog uma.

Njegoševa nagrada činila bi čast ovome romanu ali i ovaj roman – toj nagradi.”

 

Književnik Miraš Martinović, moderator promocije

 

Književnik Miraš Martinović je u uvodnom izlaganju naglasio da nas autor zadnjih godina iznenađuje literarnim djelima. Za kratko vrijeme objavio je nekoliko romana. Međutim, ako se pogleda vrijeme nastajanja ovih romana lako je uočiti da se dr Radoslav Rotković literaturom bavio čitavog života. Miraš Martinović ističe da se zapravo autor paralelno bavi literarnim i naučnim radom ali je naučni rad imao prednost nad literarnim.

 

VIDEO ZAPIS DIJELA IZLAGANJA
KNJIŽEVNIKA MIRAŠA MARTINOVIĆA

 

Akademik dr Radoslav Rotković je objasnio kako je došao do neophodnih podataka o Ljubu fon Henčelu na osnovu kojih je nastao ovaj roman. Posebno je istakao detalje koji ukazuju na ličnost Ljuba fon Henčela, kasnije Perazića, kao i na vrijeme u kojem je živio.

 

VIDEO ZAPIS DIJELA IZLAGANJA
AKADEMIKA DR RADOSLAVA ROTKOVIĆA