Dani umjetnika Budve – Priče i legende iz budvanskog kraja

 

Turisticka organizacija opstine Budva - logo-png

 
 

Dani umjetnika Budve

Priče i legende iz budvanskog kraja
-Kako očuvati kulturno nasljeđe-

 

Manifestacija “Dani umjetnika Budve”,  koju realizuje Turistička organizacija opštine Budva, počela je na Trgu pjesnika 18. jula 2015. godine. Održava se treću godinu za redom, a posvećena je lokalnom stanovništvu, stvaraocima iz Budve i budvanskim aktuelnim temama.

U četvrtak, 23. jula, na programu Dana umjetnika Budve bile su “Priče i legende iz budvanskog kraja”, a u okviru ove teme vođen je razgovor kako očuvati kulturno nasljeđe. Priče i legende iz budvanskog kraja približile su nam mr Milena Vrzić, arheolog i muzejski savjetnik u JU Muzeji i galerije Budve i Mirela Čormaković, istoričar umjetnosti i kustos u JU Muzeji i galerije Budve. Moderator je bila Petra Bjelica.

 

Ucesnici

 

MILENA VRZIĆ (ŽIVKOVIĆ) rođena je u Podgorici 1963. godine. Magistar je arheologija i muzejski savjetnik u JU Muzeji i galerije Budve. Učestvovala je u brojnim arheološkim istraživanjima u Crnoj Gori i autorka je više naučnih članaka. Član je udruženja Društva arheologa Crne Gore i osnivačica NVU Pilon koji se bavi proučavanjem i promocijom kulturnog nasljeđa. Projekat Priče i legende iz moga kraja koje dijelom pomaže Ministarstvo finasija -Igre na sreću, realizuje na teritoriji opštine Budva.

 

Milena Vrzic

 

MIRELA ČORMAKOVIĆ, rođena u Slavonskom Brodu (Hrvatska) 1975. godine. Diplomirani istoričar umjetnosti i kustos JU Muzeji i galerije Budve. Organizator i realizator više samostalnih i kolektivnih izložbi u Modernoj galeriji u Budvi. Autor više tekstova na temu moderne umjetnosti kroz kataloge izložbi, pisane i elektronske medije. Sa Marijanom Martinović, Milenom Vrzić, koautor publikacije Razvoj muzeologije i zaštite kulturnog nasljeđa na području opštine Budva, JU Muzeji i galerija, Budva 2015. (u štampi).

PETRA BJELICA je rođena 15. 10. 1988. u Kruševcu. U Budvi završava osnovnu školu i srednju JUSMŠ „Danilo Kiš” (gimnaziju opšteg smjera). Filološki fakultet u Beogradu, smer Opšte književnosti i teorije književnosti upisuje 2007. godine gde diplomira 2012. godine. Upisuje u redovnom roku master studije na istoj katedri i završava braneći tezu pod naslovom Mogućnosti tumačenja Hamletovog identiteta. Nakon toga upisuje doktorske studije i postaje saradnik u nastavi Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti na drugoj godini studija, baveći se uglavnom Šekspirom i renesansnom književnošću, kao i savremenom teorijom književnosti. Na toj poziciji ostaje od 2013. do 2014. godine kada napušta doktorske studije. U tom periodu izdaje tekstove u Beogradskom književnom časopisu, Književnoj istoriji, Knjiženstvu, Generu; gostuje kao predavač na Kolarcu, u biblioteci Milutin Bojić i u okviru književnog programa na Trgu pjesnika u Budvi.

 

Petra Bjelica

 

Na početku razgovora, Petra Bjelica je predstavila gošće i upitala ih da objasne o kakvom je projektu zapravo riječ, na kojem trenutno rade, a koji je tema večerašnjeg razgovora.

Mr Milena Vrzić je kazala, da su “Priče i legende iz budvanskog kraja” projekat koji realizuje NVO “Pilon”, a odnosi se na proučavanje očuvanja nematerijalne baštine. Projekat se sastoji iz dva dijela – proučavanja, istraživanja i publikovanja rezultata rada, i drugi saradnja i komunikacija sa lokalnom zajednicom, sa stanovnicima opštine Budva. Istražujemo i prikupljamo toponime i legende koje su vezane za te toponime, naglasila je Milena Vrzić. Kroz razgovor o ovoj temi, dio izlaganja je usmjerila na prvu pojavu toponima Budva, pominjanje Kadma i Harmonije, kao i kasnije javljanje ovih naziva.

Kad se govori o zaštiti nematerijalnih dobara, neophodna je izrada odgovarajuće studije koju treba da rade stručnjaci raznih struka. U ovakvim projektima veoma je važna i uloga građana. Nije u pitanju samo njihova edukacija, nego i komunikacija sa njima i njihovo aktivno učešće, kako bi se kod građana postigao ośećaj važnosti samog projekta. Jedino ovako stručan i sveobuhvatan pristup može dati određeni rezultat, istakla je Milena Vrzić. Opširnije u video zapisu.

Mirela Čormaković je naglasila, da je nematerijalna kulturna baština prepoznata nedavno, a da je ona ustvari jedan nevjerovatan izvor informacija. Kad se govori o nematerijalnoj baštini obično se misli na usmena predanja, na tradiciju, običaje, legende kao istorijske priče. Legende se mijenjaju, prenose se usmenim putem sa generacije na generaciju, ali uvijek imaju neku istorijsku potku. Legende su vrlo postojan oblik usmenog predanja. Legende nastaju na određenom prostoru, ali se nadograđuju na neku prethodnu kulturu, tako da one pružaju dosta istorijskih informacija. Ikona Presvete Bogorodice – Budvanske Gospe kako je najčešće zovu, je izvanredan primjer kako nastaju legende, kako se razvijaju i šta one znače za jednu sredinu, kazala je Mirela Čormaković.

Na temu zaštite, Mirela Čormaković je kazala da imamo zakone o nematerijalnoj bašini, ali bez razvijene svijesti samih građana nema ni zaštite. Čitava sredina i čitavo društvo razvija svijest o tome čime raspolaže i kako prepoznati vrijednosti koje treba sačuvati. Bez ovakvog pristupa nema ni prave zaštite. Naravno, bitna je i edukacija stanovništva i njihovo shvatanje da se stvaranjem određenih pretpostavki, nematerijalna baština može upotrijebiti kao privredni resurs. Opširnije u video zapisu.

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

POŚETIOCI NA TRGU PJESNIKA

Posjetioci - 1

Posjetioci - 2

Posjetioci - 3

Posjetioci - 4