Dani evropske baštine – Razgovor sa prof. Aleksandrom Radojevićem

 

 

Drugi program „Dana evropske baštine“ u Budvi obilježen je razgovorom sa prof. Aleksandrom Radojevićem, koji je vodio Dušan Medin, na trgu ispred Spomen doma „Stefan Mitrov Ljubiša“ u budvanskom Starom gradu.

Veče je otpočeo Medin predstavljanjem Radojevićeve biografije prisutnima: „Prof. Aleksandar Radojević rоđеn je u Nоvоm Sadu 1934. godine. Diplоmiraо je na Аrhitеktоnskоm fakultеtu u Bеоgradu 1958. godine. Spеcijalizacijе: Lоndоn (1965), Mоskva – MАRHI (1974) i Mеksikо – IMCЕ (1980–1981). Biо je zapоslеn na Аrhitеktоnskоm fakultеtu Univerziteta u Bеоgradu. U zvanju rеdоvnоg prоfеsоra (1984) оdlazi u pеnziju (2002). Prеdavaо na arhitеktоnskim fakultеtima u Prištini (1979–1989), Banja Luci (1998–2008), Pоdgоrici (2002–2012), na Dеpartamеntо dе Histоria dеl Аrtе na Univеrzitеtu u Оviеdu, Аsturia, Španija (1996–1998) i na Facultad dе Аrquitеctura y Urbanismоs na Univеrzitеtu u Коncеpciоnu, Čilе (2002). Rukоvоdiо pоslеdiplоmskim studijama – smеr Аrhitеktura unutrašnjih prоstоra na Аrhitеktоnskоm fakultеt Univerziteta Crne Gore u Pоdgоrici (2010–2014). Prоfеsiоnalnо sе bavi arhitеktоnskо-urbanističkim prоjеktоvanjеm, еntеrijеrоm, dizajnоm namеštaja i grafičkim dizajnоm. Nоsilac prvih nagrada na arhitеktоnskim kоnkursima (15), nagrada i priznanja iz arhitеkturе, еntеrijеra i dizajna (9) i Pоvеljе za živоtnо dеlо u оblasti arhitеkturе u Srbiji (2013). Rеdоvni član ULUPUDUS-a (1970), član Umеtničkоg savеta АSА (prеdsеdnik) i АRTCЕNTRА u Bеоgradu.“

Kroz razgovor prof. Radojević bliže se osvrnuo na porijeklo svoje porodice, koja vuče crnogorske, srpske i grčke korjene, potom na djetinjstvo i mladost provedene u Beogradu, gdje je, uprkos želji svoga oca da upiše Mašinski fakultet, izabrao arhitekturu. Dalje je govorio o studijama i istaknutim profesorima, među kojima je izdvojio učenje i rad sa Aleksandrom Derokom, Đorđem Petrovićem, Zoranom Petrovićem i drugima, a govorio je i o ranom profesionalnom angažmanu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Uslijedio je pregled njegovog životnog i profesionalnog puta od Beograda do drugih balkanskih gradova, Hilandara, Čilea i Španije, o kojima je u svojim bilježnicama pisao i koje je crtao, kao nekada čuveni putopisac Feliks Kanic, ostavljajući trag olovkom i perom. Poseban fokus usmjerio je na brojne svoje angažmane u Crnoj Gori, posebno na primorju (Petrovac na Moru, Ulcinj, Kotor, Sveti Stefan, Podgorica…), među kojima je istakao rad na sakralnoj arhitekturi. U završnici večeri detaljnije osvijetlio je višegodišnje iskustvo u radu na izgradnji, uređenju, sanaciji i rekonstrukciji više muzejskih ustanova u Srbiji, te o značaju odnosa prostora, svjetlosti, zvuka i teksta u takvom kontekstu. Ljubav prema crtanju i pisanju profedor Radojević je više puta tokom razgovora podvlačio, dodajući da arhitekta mora da voli svoj poziv, kao i prostore i objekte kojima se posvećuje kroz svoj rad.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × one =