Bečići – Otvorena samostalna izložba slikara Slobodana Lončarevića

 

Becici - Hotel The Queen of Montenegro

 
 

U organizaciji NIP ART-PRESS iz Budve, u galeriji hotela Queen of Montenegro u Bečićima, 4. marta 2015.godine, otvorena je samostalna izložba slikara Slobodana Lončarevića iz Podgorice.

Umjetnik se predstavio sa 16 slika i crteža galerijskog formata.

Istoričar umjetnosti Milan Marović je pored ostalog za slikarstvo Slobodana Lončarevića rekao, da je vidljiva opredijeljenost autora, da svoje sadržaje i teme, traži i nalazi na relaciji između sna i jave, između apastraktnog i realističkog.

Samostalnu izložbu slika i crteža Slobodana Lončarevića u galeriji hotela Queen of Montenegro u Bečićima,  otvorio je filmski producent Žarko Samardžić iz Beograda.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Izlozba Slobodana Loncarevica - 1

Izlozba Slobodana Loncarevica - 2

Izlozba Slobodana Loncarevica - 3

Izlozba Slobodana Loncarevica - 4

Izlozba Slobodana Loncarevica - 5

Izlozba Slobodana Loncarevica - 6

Izlozba Slobodana Loncarevica - 7

Izlozba Slobodana Loncarevica - 8

Izlozba Slobodana Loncarevica - 9

Izlozba Slobodana Loncarevica - 10