Vanesa Budimić Vuković – Kratak prikaz biodiverziteta Buljarice kao prirodnog resursa

 

Razvoj turizma kao jedne od osnovnih privrednih grana Crne Gore, zahtijeva izgradnju hotelsko turističkih i raznih infrastrukturnih objekata koji vrlo često imaju negativan uticaj na životnu sredinu. Ako se pri tome ne vodi računa o prirodnim specifičnostima pojedinih turistički atraktivnih lokacija, može doći do potpunog narušavanja prirodne ravnoteže i sasvim pogrešnog korišćenja prirodnih resursa. Buljarica kao veoma značajan prirodni resurs, a na drugoj strani atraktivno turističko područje, može vrlo brzo doći na udar graditelja. Radi pravilnog sagledavanja značaja Buljarice kao prirodnog resursa, objavljujemo rad Vanese Budimić Vuković – Kratak prikaz biodiverziteta Buljarice kao prirodnog resursa. Rad je prvobitno objavljen u “Paštrovskom almanahu I” (Sveti Stefan-Petrovac, 2014).

 

Vanesa Budimić Vuković (1980) je dipl. biolog, trenutno pohađa master studije ekologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Radi kao nastavnik u osnovnoj školi u Budvi. Autor je nekoliko stručnih, naučnih i publicističkih radova iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine i biodiverziteta, učesnica naučnih konferencija i više ekoloških projekata, osnivač i predjsednica NVO “Društvo za razvoj ekologije” (Buljarica). Živi i stvara u Petrovcu na Moru i Buljarici.

 

KOMPLETAN RAD MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA FOTOGRAFIJU BULJARICE

Buljarica