Mitar Mitrović – Smehodrom

 

 

 

Митар Митровић

“Смеходром”

 

 

Mitar MitrovicДр Митар Митровић рођен је 5. новембра 1933.године у Подличку код Светог Стефана. Основну школу завршио је у Прасквици, а Гимназију је учио у Котору и Даниловграду. Матурирао је у Шапцу.
Студије Ветеринарске медицине завршио је у Београду. Радио је као Управник Студентског града у Београду.
Пише поезију за децу и одрасле, афоризме за одрасле и децу, кратке приче, хумореске и епиграме.
Превођен је на дванаест језика.
Заступљен је у буквару, читанкама и антологијама.
Његови афоризми налазе се у књизи Мисли света, Москва 2004. и у Антологији Европе, Москва 2012.године.
Многе његове песме су компоноване и певају их естрадне звезде.

Живи и ствара на Новом Београду, а љета проводи у родном Подличку.
Контакт телефони: +381112279336 i +381692279334
Е-маил адреса: mitar.a.mitrovic@gmail.com

Опширни приказ библиографских података налази се у оквиру овог издања.

 

 

Smehodrom - naslovna

Smehodrom - impresum

Smehodrom - naslovna 2

 

“…Поезиjа за децу Митра Митровића веома широко захвата свет дечjих интересовања, она долази из непосредног живота, пресликава jедно искуство и нуди га деци да нађу у њeму оно што их интересуjе. Она открива неке нове вредности живота, jедан нови и другачиjи свет за децу разумљив и схватљив. Oвaj песник, заправо, пише за сасвим малу децу, за децу коja су тек научила да читаjу и за нешто старију, за децу коja су почела да маштаjу, да питаjу и тpaгajy за лепим и необичним поjавама, за радозналу децу. Песник жели да их подстакне у њиховим маштариjама, да им откриjе нешто непознато и неочекивано, да им започне игру и игру духа а они да наставе, радећи све то тихо, меко и ненаметљиво с осећањем и мером особеног лирског песника, правог дечjег лиричара. Душко Радовић каже
да je добра песма за децу, између осталог, “племените песничке гpaђe”. Ту врсту гpaђe препознаjемо у песмама за децу Митра Митровића. Племенитост je овде и морални и сазнаjни чин, то je она дивна благост, племенити сензибилитет и песниково бдење над
животом и над животом поезиjе коjy нaмeњyje деци. Песник се стављa у улогу заштитиника деце, њихове неискуствености и спонтаности, њиховог “наивног” живота…”

Вук МИЛАТОВИЋ

 

 

КОМПЛЕТАН САДРЖАЈ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ 
АКО КЛИКНЕТЕ НА НАСЛОВНУ СТРАНУ

Smehodrom - naslovna