Mitar Mitrović – “Iskrice pod maslinama”

 

 

Митар Митровић

“Искрице под маслинама”

 

 

Др Митар Митровић рођен је 5. новембра 1933.године у Подличку код Светог Стефана. Основну школу завршио је у Прасквици, а Гимназију је учио у Котору и Даниловграду. Матурирао је у Шапцу.
Студије Ветеринарске медицине завршио је у Београду. Радио је као Управник Студентског града у Београду.
Пише поезију за децу и одрасле, афоризме за одрасле и децу, кратке приче, хумореске и епиграме.
Превођен је на дванаест језика.
Заступљен је у буквару, читанкама и антологијама.
Његови афоризми налазе се у књизи Мисли света, Москва 2004. и у Антологији Европе, Москва 2012.године.
Многе његове песме су компоноване и певају их естрадне звезде.

Опширни приказ библиографских података налази се у оквиру овог издања.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИСКРИЦЕ ПОД МАСЛИНАМА

 

“А сада нешто о књизи ИСКРИЦЕ ПОД МАСЛИНАМА, што је већ у наслову асоцијација на његов завичај, па је своју љубав најчешће делио са природом. У једној од својих књига песама он је имао наслове баш по градовима будванско-которске ривијере. Дакле, тај мирис маслина које су синоним флоре у његовом завичају, послужиле су му као прве “искрице” његове лирске, па и сатиричне иницијације.
И како је Митар не само сатиричар и познати песник, тако је и први део књиге, који је и најобимнији, начичкан афоризмима који се често граниче са филозофемама, сентенцама или чак поетским бревијарима. У таквим сентенциозним експликацијама он је и најуспешнији. Држећи се синтаксе или синестезије, да је афоризам најсажетија форма књижевне критике друштвеног живота, Митар тако највише и наступа…”

Томислав Милошевић
књижевник

 
 

“…Читаоци ће лако да издвоје афоризме који надилазе време и догађаје, који остају као искрице да светле за неке будуће генерације, и да им даривају бисере мудрости, изашле испод Митровог пера, доносећи ватру његове бујне стваралачке енергије. Чак и код најопоријих мисли, Митар зна да убаци дозу хумора, поручујући нам да све ударце достојно примамо, али и нудећи нам огромну дозу оптимизма, јер само тако можемо превазићи све невоље и препреке које нам се
нађу на путу. Дијапазон тема које додирују искре његовог пера је доста широк. У овом првом циклусу нису само афоризми, већ се поткраду и мисли, филозофеме, епиграми…”

Васа Радовановић
књижевник

 

КОМПЛЕТАН САДРЖАЈ МОЖЕТЕ ВИЂЕТИ
АКО КЛИКНЕТЕ НА НАСЛОВНУ СТРАНУ КЊИГЕ