Krsto Ivanović

 

Krsto Ivanović, rođen je u Budvi, 1628. godine u budvanskoj plemićkoj porodici. Bio je gradski učitelj, kanonik, pjesnik, napisao je Ljetopis Budve 1650. godine. Od 60 godina koliko je živio, Krsto Ivanović je samo prvih 25 godina proveo u Budvi, nakon toga tri godine boravi u Veroni, a ostale godine u Veneciji.

Iz knjige Krsto Ivanović – Drame i pisma, koju su pripremili Miloš Milošević i Miroslav Luketić, prenosimo uvodni dio knjige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U veoma raznovrsnom djelovanju Krsta Ivanovića, priređivači knjige u prvi plan ističu njegov rad u oblasti istorije muzike i muzikologije.
U ovoj oblasti ističu se tri područja njegovog djelovanja:
Prvo – kao hroničara i istoričara mletačkog teatra,
Drugo – rad Ivanovića na libretima i melodramama i
Treće – njegov uticaj na kompozitore i savremenike Ivanovićevih teorijskih stavova o načinu pisanja libreta, što je uticalo i na način komponovanja muzike.

U predgovoru knjige priređivači Miloš Milošević i Miroslav Luketić analiziraju upravo ova tri područja njegovog djelovanja.

 

KOMPLETAN SADRŽAJ MOŽETE PROČITATI 
AKO KLIKNETE NA PREDGOVOR